Bouwvergunning Rabobrug

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Door het gedoe met de gemeenteberichten is het bijna aan onze aandacht ontsnapt: op 11 april is er een vergunning aangevraagd voor de bouw van de Rabobrug, in officiële stukken “langzaamverkeerbrug tussen Mineurslaan en het Stationsplein” genoemd. (HZ_WABO-13-05612). De gemeente heeft beloofd dat bekendmakingen voortaan weer wekelijks als pdf op de Utrechtse site te vinden zullen zijn.
Op 9 april is bovendien een vergunning aangevraagd voor de renovatie van het kantoor waarin ING is gevestigd aan Daalsesingel 1. Met name de entreepartij zal ingrijpend veranderen en het maaiveld wordt verhoogd zodat de rare parkeerkelder aan het zicht wordt onttrokken. Dit project valt buiten de scope van het stationsgebied maar is van belang voor de aantrekkelijkheid van de herstelde singel ter hoogte van Paardenveld.

Reageer