Weer bushaltes op Vredenburg

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Men kan opgelucht ademhalen. BRU heeft niet zijn zin kunnen doordrukken. Er was veel verzet tegen het plan om de haltes op het Vredenburg niet te laten terugkomen. Bovendien was het in strijd met een toezegging van het college. Het bericht dat de gemeente vandaag verspreidde vind je in de doorlees. En nu niet gaan mopperen dat de nieuwe bomen in de weg staan, Rocov. Daar loop je dan maar omheen. Voor busmijders moet er ook nog wat leuks overblijven op het Vredenburg.

[quote:]

Er komen bushaltes terug op het Vredenburg. Het college stelt de gemeenteraad voor dit besluit te nemen. De afgelopen periode is gesproken met verschillende belanghebbenden. Met dit besluit wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de verschillende belangen, wensen en ideaalbeelden die in dit drukke gebied om voorrang vragen.

Het voorstel is om vier bushaltes voor stadsbussen aan te leggen op het Vredenburg en vier in de Sint Jacobsstraat. De vier haltes op het Vredenburg zijn bedoeld voor stadsbussen in en uit oostelijke richting, de vier haltes op de Sint Jacobsstraat voor bussen in noordelijke richting. Het gaat om zes buslijnen die dan op het Vredenburg stoppen en vijf in de Sint Jacobsstraat.

Voor fietsers is er in de toekomst een éénrichtingsfietspad langs de kant van de winkels, en een tweerichtingsfietspad aan de kant van het Muziekpaleis.

Het ontwerp heeft een aantal voordelen. De vroegere situatie op het Vredenburg had veel weg van een busstation. De nieuwe situatie zorgt voor op- en uitstapmogelijkheden, ruimte voor groen en een levendige en prettige omgeving in zowel de Sint Jacobstraat als het Vredenburg.

Als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt, kan er deze zomer gestart worden met de uitvoering en kan het grootste gedeelte waarschijnlijk voor de Sinterklaasperiode in gebruik worden genomen. De aansluitende bruggen van de Vredenburgknoop zijn in 2015 gereed.

Reageer