Kruising Overste den Oudenlaan

In Nieuws door HB3 Reacties

De tweezijdige kruising Graadt van Roggenweg met Overste den Oudenlaan wordt versneld aangelegd. Er is haast. Op de Croeselaan komt dit najaar een knip en busstation noord moet naar west verhuizen. Een goede autobereikbaarheid van het westelijk stationsgebied staat op het spel. Voor de versnelde aanleg wordt afgeweken van de normale aanbestedingsprocedure en men verwacht bovendien hogere kosten te maken. Men wil het werk in juli en augustus uitvoeren en in die periode het hele gebied op slot gooien. Voor bedrijven en bewoners zal het aanpassen worden. Quote commissiebrief in de doorlees.

[quote brief:]

Met deze brief willen wij u informeren over de versnelde uitvoering van het project Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan. Het project Overste den Oudenlaan omvat een herinrichting van de weg, inclusief voet- en fietspaden, en een kruising met de trambaan, zodat verkeer vanaf de Overste den Oudenlaan linksaf kan gaan, richting het 24 Oktoberplein.

Samen met de reeds uitgevoerde aanpassing van de Europalaan zorgt de reconstructie van de Overste den Oudenlaan ervoor dat het verkeer van en naar het Stationsgebied geleid wordt over twee ontsluitingswegen, de route Overste den Oudenlaan / Van Zijstweg en de route via de Graadt van Roggenweg. Door de verdeling van het autoverkeer is er geen knelpunt in de luchtkwaliteit op de Graadt van Roggenweg. Ook is het zo mogelijk om de knip op de Croeselaan uit te voeren.

De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen vanwege de koppeling met het project 24 Oktoberplein. Voor de afwikkeling van het verkeer vanaf de Overste den Oudenlaan richting 24 Oktoberplein is namelijk het gereed zijn van de werkzaamheden op de fly over noodzakelijk voor een goede afwikkeling van het verkeer staduitwaarts. De uitvoering van dit project stond nu gepland vanaf juli 2013 t/m februari 2014. Wij willen, vanwege de doorstroming van het openbaar vervoer, de aanpak van de Overste den Oudenlaan versneld uitvoeren. De werkzaamheden moeten gereed zijn, op het moment dat busstation verhuist van oostzijde naar de westzijde van het station.

Voor een snelle uitvoering van het project verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan zal het project enkelvoudig onderhands worden aanbesteed. Daarnaast wordt het hele werkgebied afgesloten vanaf 2 mei tot 1 september 2013. Gemeente Utrecht zal de weg reconstrueren en BRU maakt de doorsteek over de trambaan. De werkzaamheden van BRU lopen van half juli tot eind augustus 2013.

Enkelvoudige onderhandse aanbesteding
Om het project tijdig gereed te hebben, moet de uitvoering begin mei 2013 starten. Een aannemer heeft minimaal vijf weken voorbereidingstijd nodig, voordat de schop in de grond kan gaan (regelen van capaciteit / onderaannemers, bestellen van materialen etc). Daarom is het van belang om zo snel mogelijk een aannemer te selecteren. Om deze versnelde aanpak mogelijk te maken, staan wij in dit geval een enkelvoudige onderhandse aanbesteding toe. Dit past binnen de wettelijke kaders, maar wijkt af van de gemeentelijke regels.

Afsluiting van de Overste den Oudenlaan vanaf de Weg der Verenigde Naties tot voorbij de afslag Grebbenberglaan
Om het project in de helft van de oorspronkelijke geplande tijd af te ronden, is het nodig om het werkgebied voor alle verkeer af te sluiten. Niet alleen kan er dan tempo worden gemaakt, het is ook de meest verkeersveilige oplossing. Wij hebben gekeken naar alternatieven waarbij de weg gedeeltelijk open blijft en waarbij extra tijdelijke rijstroken voor de afwikkeling van het verkeer staduitwaarts beschikbaar zouden zijn. Echter, fasering van het werk waarbij de Overste den Oudenlaan gedeeltelijk beschikbaar blijft voor het verkeer, leidt altijd tot een latere oplevering. Daarnaast is dit een verkeersonveilige oplossing.

Afsluiting van een deel van de Overste den Oudenlaan tussen 2 mei en 1 september 2013 is een maatregel, die gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het gebied. Bewoners, bedrijven, scholen en sportvelden blijven bereikbaar, zij het met omleidingen. Dit wordt nog versterkt omdat tot half juni de Beneluxlaan – oostelijk deel nog is afgesloten en omdat er ook werkzaamheden plaatsvinden op de Croeselaan. Flankerende maatregelen voor de bereikbaarheid en veiligheid in en om het plangebied zijn nodig om de overlast enigszins te beperken. Daarom zal een omgevingsmanager (met een ondersteunend team) deel uitmaken van de projectorganisatie. Deze zal zich ook richten op de communicatie met de bewoners en bedrijven / organisaties in en om het plangebied. Onder de flankerende maatregelen vallen een tijdelijke busroute voor lijn 7 die gewoonlijk rijdt over de Overste den Oudenlaan en op het deel dat wordt afgesloten ook een halte heeft, en een tijdelijke maatregel voor de bereikbaarheid van het Casino. Voordeel van de compacte planning is dat de hinder in een relatief korte tijd geconcentreerd wordt en deels in de minder drukke zomerperiode.

Kosten
De versnelde uitvoering van het project Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan zal extra kosten met zich meebrengen. Deze betreffen onder meer flankerende maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid. Omdat snelle oplevering leidend is, is het ook mogelijk dat tijdens de uitvoering soms niet voor de meest kostenbesparende methode kan worden gekozen. Onvoorziene tegenslagen moeten ook snel worden opgelost. In het budget voor het “Aanvullend programma bereikbaarheid stationsgebied” waarvan de Overste den Oudenlaan deel uitmaakt, is ruimte om extra kosten op te vangen.

Tot slot, er kunnen zich altijd nog onvoorziene tegenslagen voordoen. In dit stadium is daarover nog geen duidelijkheid te krijgen.

Reacties

 1. Martijn

  Geen woord over dat de trams ook niet rijden in de zomerperiode; dat komt ook erg handig uit, neem ik aan?

 2. ronald van voorthuizen

  Erg jammet dat na het bouwen van een flyover, even verderop een nieuw kruispunt met verkeerslichten wordt geintroduceerd. en dat terwijl er al een ongelijkvloerse kruising is! De tunnel ligt er al jaren… zonde.

  1. Apostle

   Ook verder slecht nieuws voor het fietsverkeer, dat heeft momenteel bij die kruising gewoon voorrang, zometeen moet er weer extra op de vele auto’s gewacht worden bij de verkeerslichten. En dat wil zich fietsstad noemen, belachelijk. Ik ken geen enkele stad in Nederland waar de fietser zo in de verdrukking zit.

Reageer