Erfpacht Jaarbeurs

In Nieuws door HB1 Reactie

Op veel grond in het stationsgebied rust erfpacht. De erfpacht-afspraken tussen gemeente Utrecht en de Jaarbeurs zijn Kees van Oosten altijd een doorn in het oog geweest. Hij betoogt dat Jaarbeurs voor een dubbeltje op de eerste rang zit en dat de burger daarvan de zure vruchten plukt. Vorige week publiceerde de gemeente een brief met daarin excuses (over de rommelige correspondentie) en een uitleg aan Van Oosten over de hoogte van de canon en de ratio ervan. Hier volgt de link naar die brief. In de brief wordt voorbijgegaan aan de wenselijkheid om te oordelen of we in 2013 nog gelukkig moeten zijn met de deals die men rond 1970 in alle wijsheid met elkaar maakte. In de pittige onderhandelingen tussen gemeente en Jaarbeurs die nu plaatsvinden over de gebiedsontwikkeling fase 2, komt dit gegeven ongetwijfeld op tafel. In 2019 loopt de erfpacht af op een deel van de gronden die de Jaarbeurs gebruikt. Dit is een van de weinige troeven die de gemeente heeft. Opmerkelijk is dat we in de brief niets lezen over de mogelijkheid van tussentijdse herziening van de voorwaarden of het indexeren van de hoogte van de canon naar de inflatie voor de contracten die tot 2070 lopen.

Reacties

  1. kees van oosten

    In de erfpachtovereenkomsten wordt de mogelijkheid van tussentijdse aanpassing expliciet uitgesloten.

Reageer