Vragen bij plannen Mineurslaan-noord

In Nieuws door HB1 Reactie

De Raadscommissie Stad & Ruimte heeft zich vandaag gebogen over het stedenbouwkundig plan Westflank-noord, waarmee het toekomstige (90 meter hoge) onroerend goed aan de noordzijde van de Mineurslaan wordt aangeduid. Het stedenbouwkundig plan van het bureau van NS is op sommige onderdelen zodanig gedetailleerd, dat wat er ontbreekt des te harder opvalt. Bijna alle fracties deelden daarover hun zorgen met de wethouder.

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door gemeente Utrecht en NS Stations. De invulling van het gebied is een discretionaire bevoegdheid van het college, met andere woorden, de gemeenteraad is zeer beperkt om hier nog aan bij te sturen. De gemeente laat zich extern bijstaan door het Atelier Stedenbouw, dat de plannen op hoofdlijnen beoordeelde.

Het plan wijkt op twee punten af van het Masterplan Stationsgebied, daarover kan de raad zich uitspreken. De raad moet zich bovendien nog buigen over het bestemmingsplan voor dit gebied, dat in voorbereiding is. Waar het stedenbouwkundig plan ophoudt en het bestemmingsplan begint is niet voor iedereen duidelijk, daarvoor moet je diep in de materie zitten. Wel moet nog worden vastgesteld welke ruimtes, onder en op het forumniveau, openbaar en welke privaat zullen zijn en welke beheersregimes daarbij zullen worden gehanteerd en door wie. Komt er nu wel of niet een vierentwintig-uurs noord-zuid-verbinding voor voetgangers over het forum? En hoe wordt er een loop-/fietsverbinding met de kop van het Westplein nieuwe stijl tot stand gebracht?

(Het doet allemaal in de verte denken aan de worsteling met het beheer van Hoog Catharijne. Een worsteling die tenslotte heeft geleid tot sloop van grote delen van HC, waarvan aanstaande maandag een spectaculair startschot wordt gegeven.)

Maar nu eerst Mineurslaan. Everhardt zal met een uitgebreide brief gaan komen waarin hij een groot aantal punten verduidelijkt. We noemen: de openbare ruimte-aanpassingen en het planproces daaromtrent, de invloed van SCHWUNG (geluidbelasting treinen) op het woningbouwprogramma, openbaarmaking van de mening van het Atelier Stedenbouw, het windklimaatonderzoek, inrichting verstrekkingspunt verslavingszorg op het Stadskantoor, de keuze voor 1500 vierkante meter extra horeca en retail en wat dat de gemeente financieel oplevert, de architectonische oplossing van het hergebruik van cultuurhistorisch relevante elementen van de huizenrij Van Sijpesteijnkade, toegankelijkheid voor mindervaliden door middel van roltrappen en liften, (wijzigingen in) programma fiets- en autoparkeren, ga zo maar door.

[Update: de zorgen over de methadonverstrekking hebben inmiddels de landelijke media bereikt.]

De wethouder wil voor de zomer de besluitvorming rond hebben en probeert daarom binnen enkele weken deze brief aan de raad te sturen. Er komt bovendien nog een raadsinformatie-avond. Volgende week is er een informatiebijeenkomst waarin NS openheid van zaken geeft.

Iets geheel anders om mee af te sluiten. De wethouder gaf aan dat de inzet van kleur (rood) bij de bewegwijzering van tijdelijke fietspaden in het stationsgebied succesvol is. Men overweegt nu ook iets dergelijks in te voeren voor voetgangers. De winkeliers van Vredenburg-noord hadden daarop aangedrongen. Ze suggereerden daarbij groene voetstappen op de tegels te zetten.

 

Reacties

  1. Jan-Kees Verschuure

    Een groot pluspunt zou een heldere fietsverbinding tussen centrum en stationsgebied-west zijn (Sijptunnel). M.i. nog noodzakelijker dan de Rabobrug, die geen fietsverkeer uit de richting Neude/Vredenburg zal trekken,

Reageer