Tramhalte west

In Nieuws door HB2 Reacties

JBPleinTram 1
In de doorlees wat foto’s van vrijdag, op en rond het Jaarbeursplein. Je ziet de aanleg van de nieuwe eindhalte van de tram in vol bedrijf. A.s. dinsdag zal er voorafgaand aan de schouw een uitstapje worden gemaakt naar die bouwplaats. Inmiddels is er dit weekend ook doorgewerkt en is zelfs al de bovenleiding verschenen. Deze halte zal in april in bedrijf gaan, maar eerst moet een aansluiting op de bestaande rails worden gemaakt, wat nog meer verkeershinder met zich mee zal brengen.

In de doorlees verder een brief van Lintmeijer over de aanstaande reconstructie van de Overste Den Oudenlaan. Bij die reconstructie wordt een auto-oversteek over de trambaan gemaakt. De bouw daarvan hangt samen met de openstelling van de fly-over. Er is een kans dat het ingaande deel van de fly-over op 26 maart al wordt opengesteld. Eerder werd gesproken van juni/juli.

Loading Images
wpif2_loading
JBPleinTram 39
JBPleinTram 38
JBPleinTram 37
JBPleinTram 36
JBPleinTram 35
JBPleinTram 34
JBPleinTram 33
JBPleinTram 32
JBPleinTram 31
JBPleinTram 30
JBPleinTram 29
JBPleinTram 28
JBPleinTram 27
JBPleinTram 26
JBPleinTram 25
JBPleinTram 24
JBPleinTram 23
JBPleinTram 22
JBPleinTram 21
JBPleinTram 20
JBPleinTram 19
JBPleinTram 18
JBPleinTram 17
JBPleinTram 16
JBPleinTram 15
JBPleinTram 14
JBPleinTram 13
JBPleinTram 12
JBPleinTram 11
JBPleinTram 10
JBPleinTram 9
JBPleinTram 8
JBPleinTram 7
JBPleinTram 6
JBPleinTram 5
JBPleinTram 4
JBPleinTram 3
JBPleinTram 2
JBPleinTram 1
[brief college van 13 maart:]

Graag wil ik u informeren over de voortgang van het project Overste den Oudenlaan. Het project Overste den Oudenlaan omvat een herinrichting van de weg, inclusief voet- en fietspaden, en een kruising met de trambaan, zodat verkeer vanaf de Overste den Oudenlaan linksaf kan gaan, richting het 24 Oktoberplein.
Samen met de reeds uitgevoerde aanpassing van de Europalaan zorgt de reconstructie van de Overste den Oudenlaan ervoor dat het verkeer van en naar het Stationsgebied geleid wordt over twee ontsluitingswegen, de route Overste den Oudenlaan / Van Zijstweg en de route via de Graadt van Roggenweg. Door de verdeling van het autoverkeer is er geen knelpunt in de luchtkwaliteit op de Graadt van Roggenweg. Ook is het zo mogelijk om de knip op de Croeselaan uit te voeren.
Binnen het project Overste den Oudenlaan heeft tweemaal inspraak plaatsgevonden. Het Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp is vrijgegeven voor inspraak en daarna vastgesteld in december 2005. In het kader van de planologische procedure heeft ook inspraak plaatsgevonden. De vrijstelling op basis van artikel 19.2 WRO is onherroepelijk geworden op 29 april 2010.
De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen vanwege de koppeling met het project 24 Oktoberplein. Voor de afwikkeling van het verkeer vanaf de Overste den Oudenlaan richting 24 Oktoberplein is het afronden van de werkzaamheden de fly over noodzakelijk.
Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de uitvoering, zoals het opstellen van het bestek en de voorbereidingen voor de aanbesteding. Daarnaast worden op 18 maart a.s. 28 bomen gekapt en zeven bomen buiten het plangebied verplant. Zo houden we rekening met het broedseizoen en kunnen we de uitvoering voortvarend ter hand nemen.

Reacties

 1. R

  Wat ik denk ik gemist heb: als de tijdelijke eindhalte van de tram nog voor het te slopen middengebouw op het Jaarbeursplein stopt, dan waarom willen ze dat middengebouw en die Pub op de hoek van de Sijpenstijnsekade nog slopen?

  1. Auteur
   HB

   Uiteindelijk worden de SUNIJ- en de Uithof-lijn aan elkaar gekoppeld via de Leidseveertunnel. Daarvoor wil men het middengebouw slopen. Het HOV-viaduct is ook nodig als busverbinding tussen oostelijk en westelijk stationsgebied.
   Een en ander staat in relatie met het feit dat het water van de Leidse Rijn wordt doorgetrokken. Wanneer dat gebeurt is onduidelijk. Het is wachten op de plannen Stationsgebied fase 2, die het college de komende maanden zal presenteren aan de raad. Daarin zullen mogelijk details staan over financiering en fasering en of er een tunnel onder het Westplein kan komen. Bouw van het HOV-viaduct staat los van die plannen en daarvan worden nu de bestuursrechtelijke processen voorbereid.

Reageer