Rabobrug in Welstand

In Nieuws door HB2 Reacties

Aanstaande dinsdag buigt de Welstandscommissie zich over het ontwerp van de Rabobrug. Dit heeft vermoedelijk de status van definitief ontwerp – het staat er niet bij vermeld. Op CU2030 staat onderstaande samenvatting van het project, in december geactualiseerd. Als de Welstandscommissie over drie weken haar bevindingen rapporteert zullen we dat hier weer melden. ProRail zal de uitvoering van het project voor zijn rekening nemen, aanbesteding vindt later dit jaar plaats. Het duurt overigens nog drie jaar voor de brug gereed zal zijn voor gebruik.

[quote CU2030:]

Het ontwerp voor en de planning van de Rabobrug is aangepast. De ontwerpers van de complexe Rabobrug hebben de aanlandingen aan oost- en westkant anders ontworpen. Aanlandingen lopen beide rechtdoor naar de Mariaplaats en Croeselaan. De aanlanding komt er met trappen i.p.v. tapis roulants.

Aanpassingen in planning
De planning is naar aangepast en naar achteren verschoven. Omdat het ontwerp van de brug afhankelijk is van veel andere projecten zijn deze vertragingen onvermijdelijk.

– het project DSSU2; Door Stroom Station Utrecht; met o.a. het doel om het aantal wissels in en rond het station terug te brengen van 220 tot 60;

– vertramming / de inpassing van de Uithoflijn aan de oostkant van de OV-terminal met gevolgen voor de ligging van bus- en tramperrons;

– veranderde inzichten over het stedenbouwkundig ontwerp van Stationsplein oost e.o.;

– de gewijzigde plannen rond de Knoopkazerne;

– de noodzakelijke inpassing in het buitengebruikstellingsschema van NS enProRail.

Verder heeft de discussie over de trappen, liften, tolpoortjes en commerciële functies op de Rabobrug de nodige tijd gevergd.

Planning
Inmiddels zijn alle inhoudelijke onderwerpen zover uitgekristalliseerd, dat de vervolgstappen als realistisch en haalbaar zijn te beschouwen:

· aanleg eerste funderingen als onderdeel van andere projecten in 2013
· overdracht project aan ProRail 2013
· start procedure Bestemmingsplan + vergunningen juli 2013
· maken exacte uitvoeringsplanning door ProRail juli 2013
· aanbesteden en gunning 4e kwartaal 2013
· uitdetailleren constructie tot 1e kwartaal 2014
· productie brugdelen tot tweede kwartaal 2015
· uitvoering brug derde kwartaal 2015 – medio 2016, door ProRail zijn zogenaamde ‘Trein vrije periode’s’ (TVP’s) gereserveerd voor uitvoering in deze periode.

Reacties

  1. Michiel

   Tijdens de schouw van 22 januari werd het volgende gemeld (quote uit verslag):

   Vraag: “Hoe staat het met de plannen voor de Rabobrug? Krijgt die nu wel of niet een verbinding met de perrons?”

   Antwoord:

   “De Rabobrug komt er zeker, maar de oplevering zal pas over een aantal jaren zijn. De brug wordt over het spoor gebouwd en daarover moeten vroegtijdig af
   spraken worden gemaakt met ProRail, in verband met werken tijdens ‘trein vrije periodes’. Over een rechtstreekse verbinding van de brug met d e perrons is veel discussie gevoerd. De brug is oorspronkelijk bedoeld als interwijkverbinding en e en verbinding met de perrons is niet noodzakelijk
   voor het functioneren van de OV-terminal. Vooralsnog wordt er daarom geen rechtstreekse verbinding met de perrons gemaakt.”

Reageer