Glas Stadskamervloer punt van zorg

In Nieuws door HB5 Reacties

Op deze still uit de animatie van Corio is de glazen vloer afgebeeld als een ondiepe bak helder water. Hoe het er werkelijk uit zal gaan zien weet niemand.

Na jarenlange discussies over de Catharijneknoop en de ‘singelbeleving’ in de gemeenteraad is er een compromis uitgerold waarbij in de vloer van de Stadskamer minimaal 250 vierkante meter glas zal worden aangebracht. Passanten zullen dan op enkele plaatsen de activiteiten op het water onder de Stadskamer kunnen waarnemen.

In de teksten van het ontwerp bestemmingsplan nieuw Hoog Catharijne blijkt echter dat op geen enkele manier is geborgd dat deze glazen vloer ook werkelijk in functie zal blijven, zo heeft de fractie van GroenLinks onlangs vastgesteld. Het heeft hen aangezet hierover de wethouder aan te spreken, zodat mogelijk aanpassingen gedaan kunnen worden voordat het bestemmingsplan in de commissievergadering aan de orde komt. Overigens zijn de vloeren wel volgens afspraak opgenomen in de ontwerp bouwaanvraag van Corio. Daarin ontbreken echter details over de uitvoering en materiaalgebruik.

Ook in het concept van de formele vergunningsverlening aan Corio is geen enkele omschrijving, verplichting of gebruiksvoorschrift met betrekking tot de gaten opgenomen, terwijl dit wel tot in detail gebeurt rond bijvoorbeeld de brandvoorschriften en -maatregelen.

Chiel Rottier, raadslid van GroenLinks: “Gezien de politieke commotie rond en de omstredenheid van de overkluizing van de singel hadden wij wat stringentere beschrijvingen verwacht. Het liefst een beschrijving in de officiële bestemmingsaanduidingen bij kaart en voorschriften, die gaan ten slotte  over maatvoering, functie en gebruik. Ook in de vergunning moet  een passage komen over de uitvoering, materiaalgebruik, verplichtingen rond blijvende transparantie en minimale openstelling. We willen een ongebreidelde afdekking ten behoeve van promoties, optredens, festivals en performances voorkomen.”

Wordt vervolgd.

Reacties

 1. R

  Glasplaten weglaten, mooie rvs-ballustrade op de betonrand zetten en klaar is kees. Beter 3 van zulke “vijvers”, dan een sleetse glasplaat – vol stukken kauwgom en stickers – die ook heel erg uitnodigt om commercieel te worden volgeplant met opdringerige Parfumstandjes.

 2. Paul

  De discussie over de glasvloer leidt veel te veel af van het werkelijke probleem: 135 meter tunnel boven de straat en boven de stadsbuitengracht. Geen doorlopende beplanting langs het water maar stenen kades. Een gedrocht van een Poortgebouw dat de keuze voor groen en open volledig belachelijk maakt. En dat alles onder het bewind van linkse partijen die zich bij de neus laten nemen.

 3. Johan

  Het mooist zou zijn een open singel zonder die hele stadskamer. Maar goed als ie er toch moet komen zou je in plaats van de bak water beter mooie grote planten/bomen neer kunnen zetten, is nog eens goedkoper ook. En wilde ze ook niet evenementen organiseren in de stadskamer? Dan lijkt me zo’n grote bak water niet echt handig…

  1. Auteur
   HB

   De glazen-vloerdelen zijn als verhoging uitgevoerd, waardoor ze als podia te gebruiken zijn. De vrees bestaat dat deze gaandeweg permanent afgedekt zullen zijn in verband met allerlei commerciële activiteiten, waardoor het hele idee verloren gaat. Bestemmingsplan noch bouwvergunning dwingen af dat er permanent uitzicht op het water moet zijn.

Reageer