Making Sijp happen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Henk Bouwman reageert op de studie van Posad naar behoud van de bebouwing aan de Van Sijpesteijnkade door een pleidooi te houden voor een bredere discussie over het gebied. Hij mist twee zaken in de studie. Ten eerste placemaking, ofwel betrek de toekomstige gebruikers van het gebied bij het ontwikkelen ervan. Het zorgt voor een levende en betekenisvolle plek. Het andere is de enorme dichtheid van het gebied. Er moet een verlichting komen van het programma. In gewone woorden: bouw geen woonflat van 90 meter. Tot nu toe hebben alle succesvolle Europese gebiedsontwikkelingen gemiddeld acht lagen, met enkele uitschieters naar boven. Je vindt zijn pleidooi hier en de site hier. Deze maand buigt de raad zich er weer over. Gesprekken met NS zullen ongetwijfeld volgen.

[update 17-1:] Een brief van Ontwikkelgroep Lombok Centraal aan Hans Broekman en Jaap Reijnders van NS Stations, met verzoek in dialoog te treden over een betere inpassing van de bestaande straat in de plannen.

Reageer