Voortgang

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Gisteren is er allerhande informatie door het college verspreid over het reilen en zeilen in het stationsgebied. We hebben het voor je verzameld.

Voortgang:

Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage december 2012

Langetermijnplanning Stationsgebied stand december 2012

Over de impasse in de onderhandelingen tussen Jaarbeurs en gemeente:

Raadsbrief over de ontwikkelingen Jaarbeurs
Jaarbeurs Holding inzake Herontwikkeling Jaarbeursgebied

Ontwerp raadsvoorstel Stationsplein Oost met daarbij het definitief stedenbouwkundig plan/ beeldkwaliteitsplan en een toelichtende notitie:

Stationsplein Oost

Stavaza Rabobrug-plannen:

Brief over resterende aspecten Rabobrug

Kijk voor de ontwerpen van de nieuwe bruggen over de herstelde Stadsbuitengracht op cu2030.nl.

Reageer