Posad onderzoekt alternatieven Sijp

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het raadsonderzoek naar de (on)mogelijkheden van behoud van de historische bebouwing aan de Van Sijpesteijnkade is deze week van start gegaan, meldt de gemeenteraad. Het Haagse bureau Posad mag de studie uitvoeren. De gemeenteraad besloot tot het onderzoek in zijn vergadering van 13 september 2012 naar aanleiding van een breed gesteunde actuele motie. Na de klik het door de gemeente verspreide bericht.

[quote:]

In zijn vergadering van 13 september 2012 nam de raad de actuele motie ‘Viva Van Sijpesteijn, part two’ aan. Eén van de besluiten in de motie is, dat een vertegenwoordiging van de raad een onafhankelijk bureau opdracht geeft een inpassingstudie te laten uitvoeren. In dit onderzoek moet gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van behoud, dan wel inpassing, van de historische bebouwing van de Van Sijpesteijnkade, binnen de eerder overeengekomen afspraken.

De raad heeft in 2009 ook al gepleit voor een studie naar het behoud van de panden aan de Van Sijpesteijnkade. Eigenaar NS Poort wil de bestaande bebouwing laten wijken vanwege infrastructurele werkzaamheden en de ontwikkeling van het gebied. Diverse bewonersgroepen hebben geprotesteerd tegen de plannen en er is een alternatief plan opgesteld. De NS heeft een vergunning voor de sloop, maar is gevraagd om geen onomkeerbare acties te ondernemen zolang het raadsonderzoek loopt.

Begeleidingsgroep
De raad heeft een begeleidingsgroep voor het onderzoek gevormd. Deze bestaat uit de ondertekenaars van de motie; Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Bart Beerlage (PvdA), Bram Fokke (D66), Andre van Schie (VVD), Tim Schipper (SP), René Kuijper (Groep Kuijper) en Mirjam Bikker (ChristenUnie).

De begeleidingsgroep Van Sijpesteijnkade heeft inmiddels uit een drietal bureaus een keuze gemaakt voor een stedenbouwkundig bureau die het onderzoek gaat uitvoeren. Dit is bureau POSAD uit Den Haag (www.posad.nl). Posad is inmiddels begonnen met de werkzaamheden. In het onderzoek worden verschillende scenario’s uitgewerkt, waarbij de belangen en wensen van alle betrokkenen in het gebied worden afgewogen.

Vervolg
De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting op de raadsinformatieavond van 22 januari 2013 gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten vindt verdere discussie en besluitvorming in de commissie Stad en Ruimte en de raad plaats.

Reageer