Viva Sijp, deel 2

In Nieuws door HB3 Reacties

Vanuit de tunnel omhoog… (foto Pepijn Zwanenberg)

Duizend handtekeningen van Sijp-sympathisanten gaan er vanavond naar wethouder Everhardt. Vervolgens wordt er in de raad gestemd over een motie van GL, PvdA, D66 en VVD om beter en langer te mogen studeren op maximaal behoud van de bestaande bebouwing Van Sijpesteijnkade. Aan NS wordt gevraagd tot 31 december niets te ondernemen. Het college zit een beetje klem, maar dat geeft niks, laat ze maar zweten. Tekst van de motie na de klik. Wil je de hele historie van dit dossier, even “Sijpesteijnkade” in het zoekveld rechts typen.

[edit] De motie is aangenomen met 39 stemmen voor en 4 tegen. Stationsgebiedwethouder en CDA’er Harm Janssen was in het vorige college warm voorstander van sloop, de fractie blijft deze lijn volgen. Eén ding dekt de motie niet af: NS Stations is nog steeds tot niets verplicht.
We gaan de onafhankelijke studie de komende tijd op de voet volgen.

Integrale quote:

ACTUELE MOTIE VIVA VAN SIJPESTEIJN part two

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 september 2012

Constaterende dat
➢ De raad in september 2009 met ruime meerderheid de motie Viva van Sijpesteijn aan heeft genomen waarin werd gepleit voor een studie naar behoud dan wel inpassing van de historische bebouwing;
➢ De petitie tegen sloop van de kade die vanavond werd aangeboden inmiddels de 1000 handtekeningen is gepasseerd;
➢ Volgens contracten gesloten in 2006 de NS de panden weliswaar mag slopen maar er nog geen concrete nieuwbouw plannen klaar liggen voor deze plek en er in ieder geval nog geen Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor bestaat dat door de gemeenteraad is beoordeeld;
➢ De sloopvergunning voor de van Sijpesteijnkade m.u.v. nummer 25 onherroepelijk is.

Overwegende dat
➢ Er in de stad al jarenlang veel onrust is over eventuele sloop van deze historische bebouwing;
➢ Ook verenigingen als Oud Utrecht, het Cuypers Genootschap, Bond Heemschut en diverse clubs in Lombok de afgelopen jaren hebben gepleit voor behoud dan wel inpassing van de kade in de plannen;
➢ De Cultuur Historische Effect Rapportage gemaakt is ten tijde van de UCP plannen en de van Sijpesteijnkade daar helemaal niet in genoemd wordt.

Is van mening dat
➢ Er de afgelopen jaren geen serieuze studie is gedaan naar behoud dan wel inpassing van de historische bebouwing zoals gevraagd was in de motie Viva van Sijpesteijn.
➢ alles op alles gezet moet worden om te komen tot een oplossing die recht doet aan de breed gedragen mening in de stad en in de raad;
➢ het goed is als de raad onafhankelijke informatie krijgt van deskundigen over de (on-)mogelijkheden van behoud dan wel inpassing van de historische bebouwing.

Besluit
• Een vertegenwoordiging van de raad een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een inpassingsstudie te laten uitvoeren naar de (on-)mogelijkheden van behoud dan wel inpassing van de historische bebouwing van de van Sijpesteijnkade binnen de eerder overeengekomen afspraken;
• Gebruik te maken van de ideeën van de winnaars van de alternatieve prijsvraag van Ontwikkelgroep Lombok Centraal;
• Deze studie te betalen uit het raadsbudget;
• Zorg te dragen dat het gekozen bureau (digitaal) de beschikking krijgt over alle relevante technische informatie en tekeningen;
• Als deadline voor deze studie 31 december 2012 aan te houden.

En draagt het college op
• De NS te vragen om in ieder geval tot het bespreken van deze studie geen onomkeerbare acties te ondernemen.

En gaat over tot de orde van de dag

Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Bart Beerlage (PvdA), Bram Fokke (D66), André van Schie (VVD)

Reacties

  1. Johan

    Ik hoop van harte dat de NS iets met dit mooie initiatief gaat doen. Het zou toch te belachelijk voor woorden zijn als de NS, die een publieke taak heeft en nog steeds in staatshanden is, deze oproep naast zich neer zou leggen.

  2. Stephan

    Bij de gemiddelde burger kan alles zo ingetrokken worden qua vergunningen, maar bij de NS is het opeens allemaal niet mogelijk en moeilijk moeilijk.
    Lijkt mij dat de gemeente toch wel wat meer ballen kan tonen tegenover de NS

Reageer