Alternatief voor sloop Sijp

In Nieuws door HB3 Reacties

Kadeplan Van Sijpesteijnkade (BFAS)

Lombok Centraal maakte zojuist de winnaar bekend van de prijsvraag voor een beter plan voor de Van Sijpesteijnkade. Hier de link met plaatjes, na de klik de tekst. De winnaar is BFAS, een architect die ook de renovatie van het ING-kantoor, begin 2013, aan de Daalsesingel voor haar rekening neemt. Slim om ook de overkant erbij te betrekken!

We citeren uit het persbericht:

‘BFAS meest creatieve alternatief voor plan NS van Sijpesteijnkade’
Woensdagavond heeft de jury van de prijsvraag ‘Viva van Sijpesteijnkade’ zeven inzendingen beoordeeld. De deelnemers hebben in de zomer hard gewerkt om voor een complexe opgave een alternatief plan te maken voor het van Sijpesteijnkwartier, onderdeel van de stationsontwikkeling in Utrecht.

Jury voorzitter Ubbo Hylkema: ‘Het is fantastisch om te zien dat met zoveel creativiteit deze plek weer op de kaart wordt gezet. En prachtige avond met veel liefde en postitief gevoel. De van Sijpesteijnkade mag in de toekomst weer met trots Leidsekade heten. De ontwerpers zijn niet uitgegaan van conserveren in enige vorm maar van aanhechting op de Leidsche Rijn. De jury ziet in alle ontwerpen goede onderdelen. We zijn niet gecharmeerd van bebouwing zwevend boven het rijtje. We zijn wel enthousiast over een plan dat uitgaat van het principe van grote gebouwen langs lange lijnen van het plan van Moreelse, het uitbreidingsplan van Utrecht uit 1664. De inzending van BFAS van de heren Bödecker en Koek is het meest verrassend door licht en lucht te creëren aan weerszijden van de doorgetrokken Leidsche Rijn.

Kadeplan van BFAS Veelkleurig Sijpesteijnkade Vellecoop
Het plan van BFAS maakt ook een verbinding met Lombok, iets wat de ontwikkelgroep Lombok Centraal ook graag wil. Het Lombokplein kan met bomen op het Lombokplein een groen woud krijgen. De winnaar wordt op de voet gevolgd door de inzending van architect Vellecoop. Vellecoop brengt de veelkleurigheid van de kleine bebouwing in een nieuwe rij achter de van Sijpesteijn terug en zet deze ook door langs de Leidse kade. Door een passage of straat te maken aansluitend op de Noordertunnel wil Vellecoop een achterkant voorkomen en een levendig gebied maken. Het plan van Van Dienst is derde geworden. De jury denkt dat de combinatie van het plan van BFAS en Vellecoop een perfecte symbiose kan geven. Het plan is dat beide ontwerpers het plan in overleg met de NS en gemeente verder gaan uitwerken.’
De initiatiefnemer van de prijsvraag, ontwikkelgroep Lombok Centraal is blij dat er creatieve oplossingen zijn die laten zien dat het plan van NS beter kan. NS heeft een voorlopig stedenbouwkundig plan laten maken door Group A. Dat plan gaat uit van een ambitieus stedelijk programma en sloop van de bebouwing aan de van Sijpestijnkade met uitzondering van het monument nummer 25. Veel mensen willen niet dat hier een onherstelbare fout wordt gemaakt door rigoreus te slopen in het stationsgebied. Ook enkele raadsleden stelden kritische vragen over de zogenaamde ‘dwangpunten’. De noodzaak van de ontsluitingen voor hulp- en nooddiensten en de ingang van een nieuwe parkeergarage wordt in twijfel getrokken. Een aantal raadsleden is dan ook van mening dat de motie om serieus onderzoek te doen naar inpassing van de bestaande bebouwing nog niet goed is uitgevoerd. Op donderdagavond 13 september om 19:45 uur worden de inzendingen met het juryrapport aangeboden aan wethouder Everhardt en de gemeenteraad. Dan wordt ook de petitie tegen de sloop overhandigd. De ontwikkelgroep doet een oproep om mensen die ook graag willen dat er niet zomaar gesloopt wordt en er een beter plan moet komen ook naar het stadhuis te komen.
De inzendingen zijn te zien op de website www.lombokcentraal.nl.

De prijs voor de winnaar is een schilderij naar keuze uit de collectie van Marij Nielen, een schilder uit Lombok.

De petitie is te vinden op http://www.petities.nl/petitie/stop-sloop-van- sijpesteijnkade.

Reacties

  1. Johan

    Plan van BFAS voor de kade ziet er veelbelovend uit. Het lijkt me erg mooi als het kwartcircelvormige gebouw een grote ronde poort krijgt in het midden waardoor men uitgenodigd wordt om via de Sijpesteijnkade en over het bruggetje door de ronde poort naar het lombokplein / kanaalstraat te lopen. Zou een prachtige verbinding kunnen worden tussen lombok en het station/centrum. Hulde!

  2. R

    Hele mooie plannen! Ik hoop dat de gemeente en de NS beseffen dat er meer met dit gebied te doen is dan het bouwen van leegstaande kantoren met dode plinten. In de genoemde plannen wordt het gebied weer een mooi en levendig stukje stad + een heel goede verbindingszone richting de Meern. Dit biedt dus hoop. 🙂

  3. Mark

    Hulde inderdaad! Hier word ik blij van. Hopelijk zien de NS en de gemeente voordeel in het samenwerken met zo’n inspirerend burgerinitiatief. Stedelijke vernieuwing en moderne architectuur kan ook echt een culturele verrijking zijn, dat laten deze plannen wel zien! Ik blijf dus ook hoop houden!

Reageer