Cliffhanger Sijp

In Nieuws door HB1 Reactie

Persbericht van de initiatiefnemers voor behoud van de Van Sijpesteijn, na de doorklik. Morgen vergadert de Raadscommissie Stad & Ruimte over dit onderwerp. Woensdag bekendmaking van het beste alternatieve plan. Donderdag 13 september overhandiging van de petitie aan Everhardt. Het gaat er nu om spannen of de politiek zich moedig toont. Want we mogen er niet van uitgaan dat deze huizen zich net zo tegen sloop verzetten als de scheve toren van Eindhoven.

[quote]

Prijsvraag “Viva Van Sijpesteijn – het kan beter”
‘Bewoners maken zelf een plan’

NS heeft een voorlopig stedenbouwkundig plan gemaakt voor de Van Sijpesteijnkade en omgeving in Utrecht, vlakbij het Centraal Station. Dat plan gaat uit van een ambitieus stedelijk programma en sloop van de bebouwing aan de van Sijpestijnkade met uitzondering van het monument. Er wordt in het plan van NS nauwelijks werk gemaakt van inpassing van de bestaande bouw en ook op andere punten voldoet dit plan niet aan de motie ‘Viva Van Sijpesteijn’ en de ontwikkelingsvisie Lombokplein en omgeving. Volgens de Ontwikkelgroep Lombok Centraal en vele anderen is het een slecht plan en kan en moet het beter.

Het buurtnetwerk ‘Ontwikkelgroep Lombok Centraal’ laat zien dat het beter kan. Om dat te laten zien heeft ze een prijsvraag uitgeschreven. De opdracht was: maak een ontwerp voor een inspirerende inpassing van zoveel mogelijk van historische bebouwing, met daarbij passende functies. En neem daarin ook de openbare ruimte bij de Van Sijpesteijnkade mee, die de belangrijkste verbinding voor langzaam verkeer (fietsen, voetgangers, boten) vormt tussen Utrecht West en binnenstad.

De inzendingen zijn maandag 3 september te zien op de website www.lombokcentraal.nl. Dinsdagmiddag 4 september vergadert de raadscommissie stad en ruimte van de gemeente Utrecht over het onderwerp. Woensdagavond 5 september wordt de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt om 21:30 uur in het monumentale pand van Sijpesteijnkade nummer 25. Raadsleden, pers en belangstellenden zijn van harte welkom. De voorzitter van de jury; Ubbo Hylkema zal commentaar geven over de inzendingen. De prijs is een schilderij naar keuze uit de collectie van Marij Nielen, een schilder uit Lombok.

Op donderdagavond 13 september wordt de petitie samen met de ontwerpen van de prijsvraag aangeboden aan wethouder Everhardt en de voltallige gemeenteraad. Ook hierbij wordt de pers uitgenodigd. Tijdens de raadsvergadering wordt bezien of er voldaan is aan de motie ‘Viva van Sijpesteijn’.

Linkjes: www.lombokcentraal.nl en http://www.petities.nl/petitie/stop-sloop-van-sijpesteijnkade.

Reacties

Reageer