Jaarbeurs beweegt

In Nieuws door HB2 Reacties

Hoever het staat met de plannenmakerij voor bioscoop, de Holland Casino-vestiging en het hotel met woningen op de kop van het Jaarbeursterrein, is ons en nieuwssite DUIC onbekend. Wel heeft de Jaarbeurs zojuist een bouwvergunning voor een nieuwe entree met bovenliggende multifunctionele zaal aangevraagd. Er komt schot in.

De radiostilte van het afgelopen jaar is teleurstellend, omdat gemeente en Jaarbeurs nog in mei 2011 in een gezamenlijke verklaring aangaven dat ze vaart wilden zetten achter de ontwikkelingen, die al vanaf het Masterplan uit 2003 op hoofdlijnen en vanaf de samenwerkingsovereenkomst uit 2006 uit detailniveau bekend zijn. Oplevering van de bioscoop in september 2014 ( in verband met het Nederlands Filmfestival) is organisatietechnisch gesproken al bijna niet meer mogelijk, want er is nog niet eens een bestemmingsplan. Als je de doorlooptijd van de diverse bestuursrechtelijke stappen optelt, blijft er nauwelijks tijd over voor de aannemer. Wij vermoeden dat een en ander te maken heeft met de zich nog niet uitgekristalliseerde plannen rondom de bereikbaarheid van het westelijk stationsgebied. De Van Zijstweg/Dr. M.A. Tellegenlaan en de Overste den Oudenlaan worden verbreed en krijgen een HOV-baan. De Croeselaan zal een verkeersknip gaan krijgen. Voor de Jaarbeurs is het nu essentieel om op de juiste plek in de juiste parkeervoorzieningen te investeren. Ook moet het bedrijf grond afstaan.

In het voorjaar schreven we er dit over: een samenvatting van alle bereikbaarheidsperikelen in het westelijke gebied. Daarin onder andere dit over bestemmingsplan en realisatie van de HOV-baan, uiterlijk in 2015:

De nieuwe afspraken met de Jaarbeurs zijn vastgelegd in de gezamenlijke verklaring van 13 mei 2011. Daarover informeerden wij u bij brief van 13 mei 2011. Daarin is vastgelegd dat beide partijen op korte termijn een aantal zaken willen afhandelen die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de stad. De verklaring heeft erin geresulteerd dat gemeente en Jaarbeurs gezamenlijk werken aan de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied. Tevens is in verklaring geregeld dat de Gemeente met prioriteit medewerking verleent aan realisatie van een nieuwe entreehal (Galaxy-room) en de Megabioscoop. In vermelde overeenkomst is eveneens afgesproken dat de Jaarbeurs medewerking verleent aan de benodigde grondoverdracht voor realisatie van de Van Zijstweg.

Hoewel het geenszins te verwachten is, moet niet worden uitgesloten dat gemeente en Jaarbeurs het onverhoopt niet eens worden over de minnelijke verwerving. In dat geval is onteigening noodzakelijk om de planning en de subsidiegelden veilig te stellen. Na vaststelling bestemmingsplan kan, indien gewenst en noodzakelijk, de onteigeningsprocedure worden gestart. Parallel hieraan worden de gesprekken over de minnelijke verwerving voortgezet.

Toch beweegt er wel wat. Eind juli heeft de Jaarbeurs een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwe entree met een Galaxy Room, een grote multifunctionele zaal voorzien van de modernste technologie en voorzieningen:

Jaarbeurs, kadastrale gemeente Catharijne, sectie D,
perceelnummer 8427, 8308, 8304, 8303, 8301 te Utrecht
HZ_WABO-12-11679
Het bouwen van een entreegebouw met multifunctionele zaal op de eerste verdieping voor het
jaarbeurscomplex
Datum ontvangst aanvraag: 27-07-2012
Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 4 weken

De nieuwe entree is gesitueerd op dezelfde plek als de bestaande. De start van de bouw hiervan is voorzien in de eerste helft van volgend jaar.

Misschien dat iemand die meer details van deze ontwikkeling weet, of een vertegenwoordiger van Contactgroep Stationsgebied West nog wat meer informatie aan de lezers van BU verstrekken. We houden ons steeds aanbevolen.

Voor de volledigheid: hier een link naar het laatste jaarverslag van de Jaarbeurs en hier de link naar de officiële visie Jaarbeurskwartier.

Reacties

Reageer