Fietssysteem stalling west minder ambitieus

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Stationsplein West in aanbouw. Hieronder komt de stalling met 4200 plaatsen. (Foto Guere)

Op 30 juli meldden we dat de gemeente geen aanbesteding zal gaan starten voor een geïntegreerd stallings-, registratie- en betalingssysteem voor de nieuw te bouwen fietsenstalling Stationsplein West. Met deze stalling zal een pilot betaald parkeren worden uitgevoerd, zodra deze september volgend jaar wordt opgeleverd. We hebben bij de projectorganisatie nagevraagd wat de reden is om niet tot aanbesteding over te gaan.

Het blijkt dat men geen risico wil nemen met een type systeem dat feitelijk experimenteel van aard zal zijn. Uit een rondgang langs aanbieders bleek dat de geavanceerde oplossing die Utrecht zoekt nog niet bestaat. Men kiest nu voor het stallings- en verwijssysteem zoals momenteel op het Smakkelaarsveld in gebruik is, dat door ProRail zal worden aangelegd. Fietsen die daar langer dan twee weken staan worden direct gesignaleerd en verwijderd. Kennelijk is de pilot succesvol verlopen. NS zal het toegangs- en betalingssysteem ontwerpen. We citeren:

Gezien het krappe tijdspad tussen nu en de ingebruikname van de nieuwe Jaarbeurspleinstalling is er door de drie partijen (gemeente, ProRail en NS) voor gekozen om zo min mogelijk risico te lopen met nieuwe systemen.
Uit de marktconsultatie is gebleken dat er op dit moment geen systeem op de markt is, dat aan al onze wensen voldoet. We willen geen risico lopen om op deze korte termijn een innovatief geïntegreerd systeem te laten ontwikkelen, dat door het korte tijdbestek niet voldoende in de praktijk getest is en daardoor wellicht niet optimaal functioneert bij oplevering.
De voornaamste doelstelling is dat de nieuwe stalling in september geopend kan worden, de techniek moet daar ondersteunend aan zijn. Er moet voldoende flexibiliteit zijn om tijdens de pilot te kunnen experimenteren met verschillende betaal- en verwijsopties. Bovendien moet de mogelijkheid voor verwijzing op gebiedsniveau aanwezig zijn. Dit houdt in een verbeterde versie van het registratie/verwijzigingssysteem dat nu al op het Smakkelaarsveld wordt toegepast. ProRail wordt de actiehouder van dit onderdeel, inclusief de aanschaf van de fietsenrekken. Het toegangs- en betalingssysteem zal door NS uitgewerkt worden. Als blijkt dat integratie van deze twee systemen mogelijk is, kan dit in een later stadium nog uitgewerkt worden.

Voor de liefhebbers van bouwconstructies, hier een artikel in Cement Online over technische bijzonderheden van het ‘gebouw’.

Reageer