Perrontrappen, nu of later?

In Nieuws door HB8 Reacties

In een van de laatste vergaderingen voor het zomerreces heeft de gemeenteraad unaniem via een motie aangedrongen op directe aanleg van perrontrappen bij de bouw van de Rabobrug, de nieuwe interwijkverbinding tussen west en de binnenstad. Het is niet dat de wethouder daar ook geen voorstander van is, maar hij voorziet problemen en langlopende, kostbare procedures als niet wordt voldaan aan de eisen uit de ontwikkelovereenkomst met Corio. In de BOO (bilaterale ontwikkelovereenkomst) staat dat in de nieuwe situatie, dus na vernieuwing van het station en Hoog Catharijne, er geen andere dan de bestaande oostelijke ontsluitingen van het station mogen zijn. Maar wat houdt die clausule nu in?

 

Dit is de letterlijke passage uit de ontwikkelovereenkomst tussen Corio en gemeente:

De realisatie, oplevering en – voor de duur van de Erfpachtrechten Radboud c.a. en het Erfpachtrecht SOV Platform – instandhouding van een gelijkvloerse ontsluiting van de OV-T op het SO. Deze ontsluiting dient vanaf de datum van oplevering van het SOV Platform de enige van de OV-T aan de Oostzijde van de OV- T. Daarnaast zijn nog een tweetal aanvullende ontsluitingen aan de Oostzijde voorzien, te weten de ontsluitingen aan de Oostzijde van de OV-T voor de twee (2) fietsenstallingen.

(Voor de duidelijkheid: SO = Stationsplein Oost, SOV = Stationsplein Oost Vastgoed.) De schriftelijke vragen van de SP aan de wethouder geven nog wat achtergronden.

De gemeente heeft willens en wetens ingestemd met een enkelvoudige oostelijke ontsluiting van de OV-terminal ter plaatse van het Stationsplein Oost. Gek is dat niet: het contract is de uitkomst van lange onderhandelingen, van geven en nemen in de overtreffende trap. Het contract zegt echter niets over een zuidelijke ontsluiting. Maar is de Rabobrug dat wel? Want de twee aanlandingen zijn aan de west- en aan de oostzijde. Wat in onze ogen relevanter is, is de constatering dat de oostelijke aanlanding dermate ver van Hoog Catharijne verwijderd is, dat het geen zinvolle route is om Hoog Catharijne te omzeilen. Die route is er namelijk allang, en loopt van Mariabrug, langs Moreelsepark naar het toekomstige verhoogde plein Oost en vandaar verder naar de stationshal en de perrons. De reizigers die de Rabobrugtrappen nemen zijn voor NS Stations problematischer: ze gaan niet meer door de stationshal en dat kan aldaar winkelomzet schelen. Ofwel, niet Corio is de dupe van trappen, maar NS.

Aanleg van trappen kan naar de letter van het contract een inbreuk zijn – afhankelijk van de semantische discussie wat een ontsluiting aan oostzijde OV-T is in de context van Stationsplein Oost – , naar de geest is dat echter onwaarschijnlijk. Als het tot gerechtelijke stappen komt, zal dit moeten worden meegewogen. Beter is om als contractpartijen nu om de tafel te gaan zitten voor een koehandeltje opdat er geen gang naar de rechter nodig is. Er moet toch wel een addendum op het BOO te schrijven zijn? Er zijn vast meer wrijvingspunten ontstaan sinds ondertekening van het contract die vragen om een oplossing.

Laten we eens op een rij zetten wat de volgende stappen zijn. Direct na de vergadering is het college op vakantie gegaan en kon zich nog niet beraden op de situatie. Zodra het terug is, moet er worden gestudeerd op de consequenties van directe aanleg van trappen. Dat gaat verder dan het zakelijke geschil met Corio, er moet naar het technisch ontwerp, de financiën, functies (denk aan ov-poortjes) en uitvoeringsplanning worden gekeken. Het zou zomaar kunnen zijn dat de hele aanleg daardoor ook nog eens fors vertraagt. Met deze hele rapportage gaat de wethouder terug naar de raad. Dit kan nog enkele maanden duren.

De wethouder kan de motie naast zich neerleggen, niet uitvoeren, of ‘op termijn zetten’ in afwachting van voortschrijdend inzicht of een gewijzigde situatie. Wie weet, kunnen Menno Overtoom en Victor Everhardt er zonder juristen samen uitkomen door op een sterrenlocatie een biefstukje te snijden.

Inmiddels is de aannemer van ProRail begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de nu al beroemde brug te kunnen aanleggen. Er is echter nog steeds geen definitief ontwerp aan het Utrechtse publiek gepresenteerd.

Reacties

 1. Apostle

  Gezeur over die trappen, leg dat ding nou gewoon aan, die trappen kunnen altijd nog wel. Dat ding was in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van Zuidwest, die nu over een lengte van 2 km nergens het spoor kunnen passeren en compleet afgesloten zijn van de binnenstad, wat natuurlijk sowieso al schandalig is.

  1. Michiel

   De geschiedenis van deze brug kennende zal het nog wel even duren. Het gelinkte artikel op DUIC spreekt nog van ‘dit jaar’, maar ik denk dat we allemaal wel beter weten 😉

 2. Marko

  Er is ook nog geen ontwerp, want de aanlanding aan de kant van het moreelsepark is onduidelijk. Sinds de komst van het nieuwe stationsplein oost is de fietsenflat niet meer nodig en dat geeft allerlei kansen.Zegt de.gemeente.

  1. Apostle

   Het VO is anders ook alweer dik twee jaar oud, er zou nu inmiddels wel eens iets concreets mogen zijn zou je zeggen. Een DO-fase van twee jaar vind ik aardig lang. Then again, dit is wel Utrecht, hier gaat niets snel. Je zou er bijna gefrustreerd van raken.

   Om even een oud BU-bericht aan te halen:

   “Realisatie is gepland voor 2010”
   http://www.bouwpututrecht.nl/bu/2009/01/12/rabobrug-wachten/

   1. Michiel

    Hehe, in dat bericht klaag je al dat de oplevering in 2009 had moeten zijn 😀

   2. Michiel

    Heerlijk, “Utrecht gaat haast maken met de bouw van een fiets-voetgangersbrug over het spoor […]”

    In 2008… haast maken. Dit is echt hopeloos 😉

Reageer