Geen herstel singel fase 1

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De VVD drong in de vergadering van 5 juli aan op het naar voren trekken van het laatste deel van het singelherstel naar de nu lopende fase 1. De motie heeft het niet gehaald doordat de coalitiepartijen niet meewerkten omdat momenteel hiervoor geen geld te vinden is. Als BU vinden we dit een treurige ontwikkeling die het geduld van de Utrechtse burger nodeloos op de proef stelt. Singelherstel is een van sleutelprojecten, zo niet randvoorwaardelijk voor het succes van het stationsgebied en verdient het niet om quasi op de lange baan geschoven te worden.

Dit schrijven ze erover op hun site:

VVD wil Catharijnesingel wél snel helemaal herstellen

Catharijnesingel

Belangrijke uitgangspunten van het project stationsgebied zijn herstellen, verbinden en betekenis geven. Het herstel van de historische structuur van de Catharijnesingel is daar een beeldbepalend onderdeel van. Het is beloofd aan de inwoners van de stad die de jarenlange ellende in het stationsgebied beloond zouden moeten zien met een mooie, groene en bevaarbare Catharijnesingel. Dat is in ieder geval de keus van de VVD.

Het probleem van het volledig herstel van de singel is echter dat het pas uitgevoerd kan worden in fase II van het project, als allerlei kantoorlokaties aan de westzijde van het station verkocht zijn. Eerder zou er geen geld zijn voor het laatste stukje reconstructie.

De VVD wil graag dat de singel wel in één keer in fase I wordt hersteld. Het spaart geld (3,5 miljoen) doordat je werk met werk maakt en het zorgt er voor dat we zo snel mogelijk de bouwput aan de oostkant van het station kunnen afsluiten.

Het herstel van het laatste stukje singel kost wel 10 miljoen euro. Dat is in deze tijd moeilijk te vinden. Daarom hebben we gezocht naar een dekking waarbij alle grote partijen in de raad (coalitie en oppositiepartijen) een deel van de pijn zouden kunnen dragen.

Woordvoerder stationsgebied André van Schie: “Helaas bleken de coalitiepartijen niet bereid om de pleister van de wond te trekken: heel even pijn, maar wel zicht op herstel.”

Het amendement heeft het dus helaas niet gehaald, de politieke keus van de coalitiepartijen is om in onzekerheid te blijven over dit essentiële onderdeel van het referendum en het masterplan stationsgebied…

Reageer