RGD: opleidings/vergadercentrum ‘Knoop’

In Nieuws door HBReageer op dit artikel


We hadden het ons al laten influisteren en nu is het officieel: de Rijksgebouwendienst meldt aan de gemeente dat er op het terrein van de Knoopkazerne een opleidings- en vergadercentrum wordt gebouwd ter grootte van 30.000 vierkante meter. Dat is ongeveer de helft meer dan het huidige kazernegebouw. Verder sluit men zich aan bij de stedenbouwkundige voorwaarden voor het gebied. Na de klik het persbericht dat vandaag is uitgegaan.

Eindelijk is de lange stilte die de Knoop heeft omgeven doorbroken. De target qua volume is nog maar de helft van wat oorspronkelijk in het Masterplan stond. Gebouwd of gerenoveerd wordt er overigens voorlopig nog niet. Oplevering is voorzien voor 2017. Voor het Stationsgebied is het niet van essentieel belang, ook niet financieel. Wel wordt op het terrein van de Knoop een fietsenstalling gemaakt en ook landt de Rabobrug er aan. Goede afstemming is dus geboden. Momenteel staat het ongastvrije gebouw – spiegelende gevel, hoge hekken, brede watergang – leeg.

[Persbericht:]

Knoopkazerne: Rijksgebouwendienst en Gemeente Utrecht tekenen intentieovereenkomst

Op de vastgoedbeurs Provada ondertekenen de gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst een intentieovereenkomst over de herontwikkeling van de Knoopkazerne in het Utrechtse Stationsgebied. De overeenkomst laat zien dat er, ook in de huidige markt, vertrouwen is in het gebied als ontwikkellocatie.

De Knoopkazerne wordt sinds kort niet meer gebruikt door het ministerie van Defensie. In januari 2012 heeft de Rijksgebouwendienst de grond en gebouwen overgenomen van Defensie. Het complex ondergaat een duurzame transformatie tot kantoren met opleiding- en vergadercentrum die in de toekomst gebruikt zullen worden door meerdere rijksdiensten. Het vernieuwde complex krijgt een omvang van totaal 30.000 m2 bvo. De oplevering is voorzien eind 2017. Voor de Rijksoverheid past deze stap in het kantorenbeleid dat in november vorig jaar door het kabinet werd vastgesteld.

Vastgoedcrisis?
Hoewel landelijk sprake is van een vastgoedcrisis en de markt op het gebied van kantoren, woningen en retail op veel plaatsen vrijwel of compleet stil is gevallen, blijven beleggers belangstelling houden voor het Utrechtse Stationsgebied. De marginale kantorenleegstand in het Stationsgebied (minder dan 1%) is een belangrijke graadmeter voor deze belangstelling. De intentieovereenkomst onderstreept dit nogmaals.

Integrale gebiedsontwikkeling
De Knoopkazerne wordt gerealiseerd door middel van een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie in een geïntegreerd contract worden aanbesteed. De Rijksgebouwendienst betrekt de gemeente Utrecht in dit proces door gezamenlijke kwaliteitseisen op stedenbouwkundig niveau te formuleren die als basis dienen voor de uitvraag naar de markt. Onder regie van de gemeente Utrecht, zal de Rijksgebouwendienst rekening houden met de belangen van eigenaren van de aangrenzende percelen om zo mogelijk meerwaarde te bereiken, met als doel een integrale gebiedsontwikkeling. In de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over een goede ruimtelijke inpassing van de Rabobrug (fiets- en voetgangersbrug over het spoor) en een fietsenstalling op het terrein van de Knoopkazerne.

Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap op weg naar de samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting later dit jaar getekend wordt.

Reageer