Hoe staat het er voor?

In Nieuws door HB1 Reactie

Impressie van een mogelijk kantoorgebouw aan het Jaarbeursplein

Uit de bestuursrapportage stationsgebied, die vandaag is verschenen, blijkt dat de gemeente in toenemende mate worstelt met een tekort op de financiering van fase 1. Er worden maatregelen getroffen om de schade te beperken. Niet alleen zijn Westplein en de verbreding van de Leidse Rijn in de Van Sijpesteijntunnel naar fase 2 verschoven, ook zaken als opbrengstpotentieel van woningen is omlaag geschroefd. De markt werkt niet mee. Voor de woningen in het Smakkelaarsveldgebouw (bibliotheek) wordt nu gedacht aan goedkopere huurwoningen, in plaats van duurdere koopappartementen. Voor Paardenveld zijn inkomsten op nul gezet. Ook wat de kantoorontwikkeling betreft zien we – ondanks de mooie woorden dat Utrecht-centrum zeer in trek is – trage ontwikkelingen. De ambitie van het Knoopkazerneterrein is door het Rijk fors omlaag geschroefd. Of er een WTC zal komen op locatie kantoor Leeuwensteyn is nog niet door de eigenaar CBRE (voorheen ING) besloten. Er zijn weliswaar kandidaten voor een kantoor aan het Jaarbeursplein, maar keuzes worden nog niet gemaakt. NS Stations lijkt een pas op de plaats te maken aan de Mineurslaan en ga zo maar door.

Kosten en baten grondexploitatie Stationsgebied situatie 2012

On the bright side: in de rapportage wordt ook ingegaan op de voortgang van projecten die in fase van VO, DO of verder zijn, en dat zijn er nogal wat. De samenhang in de fasering is ongekend complex en de schrijvers waarschuwen voor grote gevolgen als een van de onderdelen vertraagt of tegenslagen ondervindt. Het is met name de samenhang van alle werkzaamheden in een grote cirkel om de oostelijke ingang van het station: Smakkelaarveld, Stationsplein, Hoog Catharijne, de OV- en trambanen, spoorverbreding, Rabobrug en mogelijk twee kantoorgebouwen.
Even dachten we dat het bibliotheekproject op het Smakkelaarveld gevaar liep. Dat lijkt niet zo: in of na de zomer zullen we na een lange periode van stilte kunnen kennismaken met het voorlopig ontwerp van het gebouw. De speurtocht naar een ontwikkelpartner gaat voort.

Na de klik een link en een bladerbare versie van de ‘berap’ stationsgebied. Veel leesplezier.

En een link naar de download van het rapport.

Reacties

Reageer