Groen licht pilot betaald fietsparkeren

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Labelactie momenteel in volle gang

Vandaag zijn een commissiebrief en een persbericht uitgestuurd waarin de details worden genoemd van de pilot voor betaald fietsparkeren aan de westzijde vanaf halverwege volgend jaar. Overigens is het niet helemaal betaald, er zullen ook tweeduizend gratis rekken komen, maar niet vlakbij het station. De locatie die daarvoor is uitgekozen is oude tramhalte Westplein. Stukje lopen derhalve. Voor het comfort van de OV-nabijheid moet de fietsbezitter dus dokken. De abonnementhouder betaalt maximaal 50 ct per dag, de incidentele staller is nooit meer dan E 1,50 per dag kwijt. Lees de stukken en oordeel zelf: wordt dit wat, of is het straks leuk geprobeerd maar dit nooit meer.


Wat brieven, rapporten, kaarten, knipsels:
Rapportage Fietsparkeren Utrecht Centraal pilot west
Besluitenhistorie fietsparkeren excl tijdelijk fietsparkeren

Commissiebrief Businesscase fietsparkeren pilot westkant Stationsgebied
Artikel in Duitse krant over fietsen in Utrecht (dat spreekt van de bouw van de grootste fietsenstalling ter wereld)

[persbericht:]

Medio 2013 start nieuw fietsparkeren westkant Utrecht Centraal

Direct na oplevering van de nieuwe Jaarbeurspleinstalling in 2013 start een tweejarige pilot aan de westkant van het station. Fietsers kunnen daar kiezen uit 5.340 overdekte bewaakte plaatsen op toplocaties direct bij de ingangen van het station en uit 2.000 gratis, open stallingsplekken wat verder lopen van het station. De combinatie van goede stallingen en handhaving moet zorgen dat de huidige fietsenzee voor het station verdwijnt. Op deze manier ontstaat er voor alle gebruikers een toegankelijke entree naar stad en station.

De gemeente Utrecht, NS en ProRail hebben hiermee ingestemd. Met deze gezamenlijke pilot wordt proefgedraaid met het nieuwe fietsparkeren: verbeteren van de (fiets)bereikbaarheid, hoge kwaliteit fietsparkeerplaatsen en het vergroten van de veiligheid. De pilot biedt een nog niet bestaand totaal aanbod van dienstverlening, dat nieuw is in Nederland. De enige wijze om zicht te krijgen op effectiviteit en efficiency van deze nieuwe aanpak is door ervaring op te doen. Deze ervaring geeft de noodzakelijke informatie die nodig is om te komen tot een goede eindsituatie. Dan is er ruimte voor 22.000 inpandige fietsparkeerplaatsen rondom Utrecht Centraal. De bestaande klankbordgroep (o.a. Fietsersbond, Rover) blijft ook tijdens de pilot en de geplande evaluatie een belangrijke rol spelen. In 2015 vindt de evaluatie plaats, die aansluit bij de landelijke evaluatie van de minister op haar actieprogramma fietsparkeren in 2015.

Prettige en toegankelijke entree voor iedereen
De entree en wandel- en verblijfsomgeving van het station moeten aantrekkelijk en goed toegankelijk zijn voor reizigers en passanten. De handhaving van verkeerd en te lang geparkeerde fietsen wordt strenger zodat de stallingen optimaal benut worden. De komende maanden wordt het zogenaamde ‘fiets fout, fiets weg’ beleid rondom de handhaving uitgewerkt. Dit past volledig in de ambitie om van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland te maken. En in de gezamenlijke afspraken tussen de partijen om de entrees toegankelijk te houden voor iedereen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen door de fietsenstallingen inpandig te realiseren.

Dichtbij stallen betaald, wat verder lopen gratis
De pilot biedt een nieuwe wijze van fietsparkeren. Het gaat om een innovatieve inpandige fietsenstalling, waar locatie, snelheid en betere benutting van de plaatsen de grootste troef is. De betaalde plekken zijn bewaakt (veilig), dichtbij de perrons (snel) en comfortabel (droog en service) en zorgen er vooral voor dat de fietser gemakkelijk en snel bij de trein, tram of bus en op zijn/haar bestemming is. Binnen de stalling zijn serviceplekken (iets duurder) en basisplekken. Daarnaast wordt gekeken hoe de invulling van het kortdurend gratis parkeren in deze stallingen voor het halen en brengen van reizigers vorm kan krijgen.

Zowel de Jaarbeursstalling als de Sijpesteijnstalling bieden in de toekomst service in de vorm van fietsreparaties en OV-fiets. De Jaarbeursstalling biedt daarnaast nog extra service in de vorm van fiets APK, vaste plekken en extra ruime plekken. Gratis parkeren kan in de nog te bouwen stalling, op de plek waar nu de tramhalte Westplein is, minder dan 500 meter van het station. De keuze voor een stallingsplek ligt bij de fietser zelf. Voor de frequente gebruiker met een jaarabonnement ligt het te betalen bedrag onder de €0,50 per dag. Daarnaast is er tijdens de tweejarige pilot een bandbreedte afgesproken over het dagtarief waarmee gewerkt kan worden. Een fietser betaalt tijdens de pilot nooit meer dan €1,50 per dag in een stalling direct naast het spoor. De tarieven zijn afhankelijk van de aangeboden kwaliteit. Waar precies welk tarief betaald gaat worden wordt nog uitgewerkt de komende maanden. Afhankelijk van hoe vaak een fietser stalt is een jaar- of maandabonnement of een dagkaart het goedkoopst.

Reageer