Tijdpad busstation west

In Nieuws door HB3 Reacties

Vorige week heeft de gemeente in het kader van voorlichting over de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg (2e Asselijnstraat) inzicht gegeven in de planningen voor de aanleg en aanpassingen van drie wegen, reconstructies van kruisingen, bouw van een brug, aanleg van een station en een busbuffer, kap van bomen en tenslotte de sloop van het kunstwerk van Struijken bij het PostNL-kantoor.

Je vindt het allemaal in de pdf van de powerpoint van die avond. Er lopen rechtszaken en een beroep bij de Raad van State. De achtergronden daarvan kennen we niet, mogelijk houdt het verband met een woonboot die niet wil varen. Er is een dreiging van voorlopige voorziening, maar de gemeente gaat toch beginnen met aanleg van de straat.

Een paar markante data.

Verlengde Van Zijstweg (toekomst: Valeriusbaan)
Nu: afronden DO & bestek voor de weg en brug. Het hele tracé is inmiddels in eigendom van de gemeente.
Juni/ juli 2012: kapvergunning, bouwvergunning en watervergunning voor een brug
Na zomer 2012: bestek bij aannemer
September 2012: aanleg deel bij Croeselaan
Oktober 2012: aanleg weg op terrein Rabobank
Oktober/november 2012- januari 2013: bouw brug en aansluiting busbuffer.
2e Asselijnstraat (toekomst: Jan van Foreestraat)
Mei: kappen van 20 bomen
Juni – oktober 2012: zand aanbrengen ter voorbelasting. Hoogste punt wordt 2,40 m. ten opzichte van Asselijnstraat
Juni – juli: slopen ruim helft van kunstwerk Struijken

Augustus: baggeren van de Kruisvaart
Augustus: verplaatsen van de woonboot

Na zomer: bouw van de brug
Na oktober: aanleg van de weg.

Mineurslaan
Het gaat om het deel zuidelijk langs het Beatrixgebouw. De powerpoint noemt geen data van werkzaamheden. Ingrijpend zullen deze echter niet zijn.
Over aanleg van busbuffer en tijdelijk busstation treffen we ook geen data aan in de presentatie. We vermoeden dat deze begin 2013 gereed zullen zijn.

Reacties

  1. Ria Glas

    Twintig bomen kappen in mei. Klopt dat wel? Kappen in het broedseizoen mag ook de gemeente niet.

  2. Apostle

    Zelfs op korte termijn kunnen ze nog niet plannen bij de gemeente, ze zijn nog niet eens begonnen met de bouw van de brug voor de Valeriusbaan.

Reageer