Varia

In Nieuws door HB2 Reacties

Een paar aankondigingen waar we de afgelopen weken op Aanbestedingskalender op stuitten.

– Een vooraankondiging van de Concessie Tram en Bus Regio Utrecht 2013-2023.
– Een offerteaanvraag ‘Fietsenrekken Vredenburgstalling‘.  Het betreft etagerekken en hoog/laagrekken voor 725 plaatsen, exclusief ‘buitenmodel’ fietsen, openstelling medio oktober 2012.
– Op 21 april 2011 is POS een Europese aanbesteding voor de levering van natuursteen in het stationsgebied gestart. Op 19 maart lezen we dat de opdracht niet is gegund. Een reden wordt niet gegeven.

Uit de aanbesteding voor de stalling Vredenburg:

In de kelder van het woon- en winkelgebouw De Vredenburg wordt een fietsenstalling gerealiseerd. Op de begane grond komen winkels, erboven 76 appartementen. In de kelder komt een openbare fietsenstalling en een afgesloten fietsenstalling voor bewoners. Gemeente Utrecht wordt huurder en exploitant van de openbare fietsenstalling. U-stal Holding BV verzorgt in opdracht van gemeente Utrecht het beheer en onderhoud (onder andere schoonmaak) van fietsenstalling Vredenburg.
De fietsenstalling is ter vervanging van de voormalige (bovengrondse) fietsenstalling die zich voorheen op het Vredenburg bevond. Deze stalling is in 2007 opgeheven ten behoeve van de bouw van het woon- en winkelgebouw De Vredenburg en het nieuwe, aangrenzend gesitueerde muziekcentrum. Medio oktober 2012 zal de nieuwe openbare fietsenstalling onder het Vredenburg in Utrecht worden opengesteld.
De fietsenstalling wordt door bouwbedrijf BAM gerealiseerd, maar onder andere zonder fietsenrekken opgeleverd. Gemeente Utrecht dient als huurder zelf zorg te dragen voor de inrichting van de fietsenstalling met fietsenrekken.
De nieuwe openbare fietsenstalling onder woon- en winkelgebouw De Vredenburg heeft een vloeroppervlak van circa 984 m2 (inclusief hellingbaan) en moet plaats bieden aan minimaal 725 fietsparkeerplaatsen in fietsenrekken. Voor onder andere de buiten-model fietsen zal vrije ruimte worden gereserveerd in de fietsenstalling. Deze gereserveerde ruimte dient vrij te blijven van fietsenrekken en zal door gemeente Utrecht zelf zodanig worden gemarkeerd en ingericht dat het duidelijk is voor klanten dat deze vrijgehouden ruimte bedoeld is om onder andere buiten-model fietsen te stallen.

Reacties

 1. Leon

  Deze vraag hoort bij dit onderwerp niet thuis. De gemeente Utrecht zou Cranenborgh op 1 januari 2012 kopen voor cirka 33 milioen.Is daar al iets van bekend?.

  1. Auteur
   HB

   Over de transactie zelf hebben we geen info. GG&GD heeft per 29 mei een nieuw onderkomen aan Kaatstraat 1. Wanneer het hoofdkantoor v.d. KLPD Spoorwegpolitie vertrekt weten we niet.

Reageer