Nieuws uit het westen

In Nieuws door HB3 Reacties

We zetten hieronder een aantal interessante ontwikkelingen aan de westzijde van het stationsgebied voor je op een rij.


Het aanbesteden van de bouw van de nieuwe tramhalte Jaarbeursplein is begonnen. In de stukken (wel eerst aanmelden) vinden we de volgende data. Gunning van de opdracht is eind juli. De tijdelijke eindhalte moet op 7 april 2013 in gebruik kunnen worden genomen. Op dat moment treedt een nieuwe dienstregeling in werking. Het perron en de tramgerelateerde voorzieningen dienen op dat moment gereed en getest te zijn, aldus de aanbesteding. De wegen (incl. kiss and ride, (taxi)parkeerplaatsen) binnen de scope zijn dan ook bij voorkeur gereed, doch niet noodzakelijkerwijs. We lezen ook dat fasering van de aansluiting op het bestaande tracé, veiligheid en testen een cruciaal deel uitmaakt van de werkzaamheden.

Voor het planologisch mogelijk maken van het nieuwe tracé van de trambaan wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen voor enkele delen van het tracé die strijdig zijn met het bestaande bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in april 2012. Er is geen omgevingsvergunning nodig voor het realiseren van de halte, aldus de aanbestedingstekst.

Sloop van de garage gaat binnenkort starten. Eerst moeten de fietsen uit de rekken, daar begint zo’n beetje iedere grote klus in het stationsgebied mee.


Voor werk aan de riolering en warmtetransport langs de Croeselaan zijn ingrijpende verkeersmaatregelen noodzakelijk. Op deze kaart (link met pdf)  zie je de omvang ervan. Een groot deel van de bomen moet daarvoor verdwijnen. De eerste kap heeft al plaatsgevonden. Overigens is het leven van de overige bomen ook niet zeker, omdat de Croeselaan over enkele jaren heringericht gaat worden en ook toeritten zal gaan krijgen voor diverse (ondergrondse parkeergarages.

En verder is er een interessante ontwikkeling voor wat betreft de ontsluiting van (tijdelijk) busstation west. De gemeenteraad sprak zich gisteravond bijna unaniem uit tegen het plan om een 2e Asselijnstraat aan te leggen met gebruik door bussen. Daarmee komt er een eind aan een verwarrende periode waarin de gemeente probeerde een slecht onderbouwd plan erdoor te drukken. De 2e Asselijnstraat komt er wel, maar vooralsnog alleen als ontsluiting voor het PostNL-kantoor en als route voor bouwverkeer en hulpdiensten. Bussen zullen de Verlengde Van Zijstweg gaan nemen, onder de Rabobank-kantoren door. Wel is nog steeds een klein stukje grond nodig dat momenteel nog niet is verworven. Er is een kleine kans dat plannen hierdoor alsnog vertragen. Als het tijdelijke busstation niet op tijd af is, verstoort dat de werkzaamheden aan de oostzijde van het station.

Reacties

  1. Rob

    @Henk de radiostilte is bijna over. Herbert zit nu nog in Spanje, maar komt eind van de week weer terug.

Reageer