La Vie en Daalse Plein weer in welstand

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Na de klik twee stukjes uit recente notulen van de Welstandscommissie over de verbouwing van La Vie/Bijenkorf en het kantoor van Movares aan Daalse Plein 101. Van laatstgenoemde zijn helaas nog steeds geen beelden gepubliceerd door architect en gebouweigenaar Deka.

[quote:]

Aanvraag omgevingsvergunning voor het in- en uitwendig veranderen en vergroten van het winkelcentrum La Vie, de parkeergarage en kantoren en het slopen van een loopbrug
Aanvraag:    Pensioenfonds Metaal en Techniek
Ontwerp : Rijnboutt
(Zie notulen 11/10 2011)
Wegens ziekte is de architect niet aanwezig voor een toelichting. De commissie besluit een welstandsadvies aan te houden tot de eerstvolgende vergadering, maar wel enkele aandachtspunten te benoemen.
De aanpak van het winkelcentrum met de kantoren is in het voortraject van collegiaal overleg behandeld en in het definitief ontwerp uitgewerkt. De daktuinen krijgen een invulling met grassen, lage beplanting en een begroeide pergola aan de St.-Jacobsstraat. Een gevelwijziging van de parkeergarage is in voorgaande planpresentaties niet aan de orde geweest. Met het oog op de geluidbelasting en lichthinder wordt voorgesteld de gedeeltelijk transparante gevel van de parkeergarage af te sluiten, door lamellen te vervangen door in diepte verspringende, gesloten aluminium sandwichpanelen.

Conclusie
De commissie heeft waardering voor de vergroening van het dak. Dit tuinontwerp is passend in de architectuur. De commissie meent te constateren dat de geluid- en lichtproblematiek van de parkeergarage pragmatisch/functioneel is opgelost waardoor het gebouw een te gesloten karakter krijgt en weinig meerwaarde oplevert voor deze locatie (in tegenstelling tot de grootschalige opwaardering van het winkelgedeelte). Door de geslotenheid verdwijnt de relatie tussen openbaar gebied en het interieur.
Omdat de garage het karakter blijft behouden van een utilitaire aanbouw, vraagt de commissie zich af waarom er geen slag gemaakt is om deze onderdeel te maken van het totale complex. Hierdoor zou het volume ‘verzacht’ kunnen worden en voldoen aan de opgave om de omgeving op te waarderen. Het sluit niet aan bij de poging om – hetgeen wel bij het winkelgedeelte van de Bijenkorf is geslaagd – dit bouwvolume beter op de stad te laten aansluiten. De commissie wacht de planbehandeling in bijzijn van de architect af. Wat betreft de daktuinen was de commissie positief: waardering voor de vergroening en de zorgvuldigheid waarmee e.e.a. is vormgegeven.

Zie ook hier.

Daalseplein 101    11-11465
(O)    Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel en het interieur van een kantoorgebouw
Aanvraag:    Deka Immobilien
Ontwerp :    OPL Architecten
(Zie notulen 11/10, 25/10 en 22/11 2011)
Naar aanleiding van eerdere planbesprekingen wordt nu voorgesteld de gevelkolommen, evenals de speklagen in het gevelmetselwerk, uit te voeren in een lichte, gelige natuursteen. De nieuwe dakrand met overstek is volledig van aluminium. De gevelkolommen ter plaatse van de hoofdentree met luifel worden met donkere natuursteen bekleed.

Conclusie
De kleurstelling van de lichtgekleurde kolommen komt overeen met de bovenbouw, waardoor het gebouw zich als een geheel presenteert en een duidelijke relatie aangaat met het maaiveld. De commissie adviseert positief over de planaanpassing.

Zie ook hier en hier.

Reageer