Mariaplaatsbrug 2.0

In Nieuws door HB4 Reacties

De Projectorganisatie Stationsgebied studeert op de mogelijkheid om een nieuwe Mariaplaatsbrug te maken door het oude viaduct deels te renoveren. Dit maakte men vanmiddag tijdens een periodiek persgesprek bekend. Het grote voordeel daarvan is dat er veel sneller een goede definitieve fietsverbinding kan komen, zonder verkeersoverlast te veroorzaken zoals nu het geval is ter hoogte van Vredenburg. Dit jaar wordt namelijk ook begonnen met de bouw van de Rabobrug die in 2013 waarschijnlijk in gebruik genomen kan worden.

Zicht op de huidige twee viaducten vanuit zuidelijke richting.

De Mariaplaatsbrug is een van de onderdelen van het zuidelijke singelherstel. Hoewel nu het plan ligt om dat zuidelijke deel pas in fase 2 te gaan aanpakken, is de Mariaplaatsbrug toch onderdeel van fase 1. In fase 1 wordt de singel hersteld tussen Paardenveld en Mariaplaatsbrug, zie ook hier.
POS kiest er voor om renovatie te onderzoeken om tijdwinst te halen en verkeersoverlast te beperken. Of er ook kostenvoordelen aan zitten is nog niet zeker. “Renovatie is vaak duurder”, aldus Hutschemaekers, hoofd projectorganisatie. “Maar we hebben natuurlijk veel geleerd van het werk aan het viaduct bij Vredenburg.”

Paragraaf uit het bestemmingsplan Catharijnesingel.

Bij het renoveren zou de bak van de Catharijnebaan worden gesloopt en de vloer onder het viaduct verwijderd. De funderingspalen onder het wegdek van het viaduct kunnen blijven zitten. Het zou overigens alleen gaan om het viaduct in het verlengde van de Mariaplaats, niet om het deel bij het Moreelsepark, dat gaat sowieso verdwijnen. Er is echter wel een nadeel: het huidige Mariaplaats-viaduct ligt niet precies op de beoogde singelcontour, maar er iets naast. In de komende maanden zal men uitsluitsel geven of renovatie een haalbare zaak is.

Al was het alleen maar vanuit het oogpunt van duurzaamheid lijkt het ons een goed initiatief.

Reacties

  1. Auteur
   HB

   Dat is een goeie. Het bestemmingsplan Catharijnesingel geeft er geen uitsluitsel over. Ik heb wel even een relevante passage hierover aan het artikel toegevoegd.

   1. Michel

    Op de tekening is sprake van een Mariabrug, maar ik de stukken wordt blijkbaar gesproken over een Mariaplaatsbrug. Ik zie op de tekeningen overigens bijzonder weinig ruimte voor het Mariaplaatsbrugfietspad, dus ik stel voor dar de gemeente toch iets gaat doen aan de Mariaplaatsbrugfietspadbeedte šŸ™‚

 1. Martijn

  Op die paragraaf uit het bestemmingsplan zou ik qua naamgeving niet vertrouwen – die kromme zinnen doen vermoeden dat daar nog geen taalkundige naar gekeken heeft, en die komt er hopelijk bij een straat- of brugnaam wel aan te pas…

Reageer