Leidseveertunnel wat nu?

In Nieuws door HB1 Reactie


De GL-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de deplorabele staat van de Leidseveertunnel, met in het achterhoofd de opgeschorte planvorming van het Lombokplein. Hier de vragen, én de antwoorden. Opknappen is gepland in 2014. Maar eerst moet ProRail wat aan de lekkages doen.

[quote]

De westkant van Utrecht is verbonden met de binnenstad door 3 tunnels die onder het spoor doorgaan. De Daalsetunnel, de Leidseveertunnel en de van Sijpesteijntunnel. Eén daarvan, de van Sijpesteijntunnel zal waarschijnlijk in de nabije toekomst worden afgesloten voor verkeer in verband met de verbreding van het spoor. Dat betekent dat nog meer mensen te voet of per fiets zullen moeten uitwijken naar de Leidseveertunnel. Deze tunnel uit 1940 die nu ook al veel wordt gebruikt is echter al lange tijd ernstig verwaarloosd. Hekwerken zijn verrot en (al jarenlang) vervangen door tijdelijke houten hekken, tegels vallen van de muren en de laatste schoonmaakbeurt is jaren geleden. Een vrij eenvoudige schoonmaak- en opknapbeurt, zoals ook bepleit wordt in het initiatiefvoorstel van de beheersorganisatie ‘Van Westplein naar Lombokplein in tussentijd’* kan van deze tunnel een waardige, kleurrijke toegangspoort van Lombok e.o. maken in plaats van de grauwe non-place die het nu is waar iedereen het liefst zo snel mogelijk doorheen jakkert.
Daarom heeft GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de deplorabele staat van de Leidseveertunnel?
Ja

2. Is het college het met GroenLinks eens dat een tunnel die zo intensief gebruikt wordt op korte termijn een opknapbeurt verdient?
Hoewel de tunnel redelijk onderhouden werd en vorig jaar de lampen van de verlichting nog zijn vervangen, heeft de tunnel door lekkages van de tunnelwanden een deplorabel aanzicht. De lekkages moeten nog door ProRail worden hersteld. Daarna kan de gemeente de tunnel een opknapbeurt geven. Deze is voorlopig gepland in 2014. Het is van belang in dit verband op te merken, dat de zuidelijke tunnelbuis in de nabije toekomst zal dienen als toegang voor de nieuwe bibliotheek op het Smakkelaarsveld, waarover uw raad op 24 november 2011 besluiten heeft genomen. De buis gaat toegang geven aan de auto’s van de bewoners van de woningen bovenop de bibliotheek en aan leveranciers en expeditie. Bovendien zal uiterlijk 2018 ook de HOVbaan door de tunnel moeten zijn aangepast. Beide geplande ingrepen vragen om een nadere afweging van het minimaal uit te opvoeren onderhoud aan de Leidseveertunnel.

3. Is het college bereid om de tafel te gaan zitten met de verschillende actoren in het gebied, zoals de wijkbureau’s binnenstad en west, de initiatiefgroep ‘Van Westplein naar Lombokplein in tussentijd’ en het POS om binnen afzienbare tijd te komen tot een plan voor deze tunnel?
Wij zijn bereid om met belanghebbende bewoners te overleggen over een opknapbeurt van de tunnel. Hieraan voorafgaand zijn wij nog in overleg over de ontwikkelingen als de HOV tramlijn en de situatie rondom het station. We hopen hiermee de verschillende aanpakken onderling af te stemmen en de werkzaamheden te kunnen combineren om zo efficient mogelijk ook de tunnel te kunnen opknappen.

* http://wiicity.wordpress.com/initiatiefvoorstel-van-westplein-naar-lombokplein-in-tussentijd

Reacties

  1. Marko

    ‘Belanghebbenbe bewoners’. Dat zijn dus ongeveer alle bewoners van Lombok en Oog in Al, die via deze tunnel naar de binnenstad fietsen…

Reageer