Zitvlees

In Nieuws door HB1 Reactie

Na de oren zijn de billen de meest gebruikte lichaamsdelen van de klassieke-concertbezoeker. Niet voor niets dat aan de stoelen van het Muziekpaleis enige zorg zal worden besteed. Zojuist is de aanbesteding gestart voor in totaal 2200 stoelen voor de symfoniezaal (grote zaal) en de kamermuziekzaal. We hebben wat info voor je uit de aanbesteding geknipt.

[quote:]

De opdracht bestaat uit het produceren, leveren en plaatsen van stoelen voor de Symfoniezaal en de Kamermuziekzaal.

Symfoniezaal.
De bestaande grote zaal, de symfoniezaal, bevat in totaal 1719 zitplaatsen. Dit aantal is onder te verdelen in: 1465 vaste stoelen (klapstoelen), 102 koorbank plaatsen (vaste banken) en 152 losse stoelen op de zaalvloer. Deze opdracht omvat de vaste klapstoelen, de losse stoelen en nieuwe stoffering voor de koorbanken in de Symfoniezaal. Uw expertise voor modificaties van de stoel ter verbetering van het zitcomfort van deze stoelen wordt verwacht. Kleine detailwijzigingen in de stoelen (van uw of onze kant) zijn nog mogelijk, echter altijd in overleg en ter goedkeuring van de opdrachtgever en de architect.

Kamermuziekzaal.
De kamermuziekzaal bevat in totaal 572 zitplaatsen. Er zijn vijf verschillende stoel typen. Deze zijn allen familie van elkaar met kleine onderlinge verschillen. Deze verschillen komen voort uit hun positie of uit functionele eisen. Uw expertise voor modificaties van de stoel ter verbetering van het zitcomfort van deze stoelen wordt verwacht. Kleine detailwijzigingen in de stoelen (van uw of onze kant) zijn nog mogelijk, echter altijd in overleg en ter goedkeuring van de opdrachtgever en de architect.

(…)

De overeenkomst gaat vermoedelijk in op 1 april 2012. In kwartaal 2 en 3 van 2012 worden de proefstoelen geleverd en op detailniveau verbeterd. Eind kwartaal 3 van 2012 dienen de stoelen definitief te zijn. De productie van de stoelen dient in kwartaal 4 van 2012 te starten. De stoelen dienen in kwartaal 3 van 2013 geplaatst te worden. Na plaatsing door opdrachtnemer en goedkeuring door opdrachtgever start de garantietermijn. De stof blijft naleverbaar conform Eis 22 en de opgegeven prijs in bijlage 4 (Prijsinvulformulier).

(…)

Inschrijven eindigt 5 maart. Gunning in week 13.

Als je de hele tekst van de aanbesteding wilt zien (waar niet echt veel boeiends in staat), kijk hier. Aanmelden noodzakelijk.

Reacties

  1. Marko

    Als de stoelen in het derde kwartaal van 2013 moeten worden geleverd, waar gaan alle hoogwaardigheidsbekleders tijdens de opening van de Vrede van Utrecht (11 april 2013) of zelfs de afsluiting (21 september) dan op zitten??

Reageer