Rumoer in het westen

In Nieuws door HB8 Reacties


[update 6-1] Jarenlang was het Vredenburg-gebied strijdtoneel tussen allerlei belangen. Langzamerhand beginnen zich de controverses over de plannen ook in het westelijk deel van het stationsgebied te manifesteren. Voor jouw en onze beeldvorming en zonder de pretentie volledig te willen zijn, zetten we een paar burgerinitiatieven op een rij.

Onbegrip bij bewoners van met name Parkhaven en omgeving dat de Van Zijstweg een brede en belangrijke verkeersader zou moeten worden: vanzijstweg.nl. Sympathie voor het initiatief bij de politiek, maar iedereen vreest de lang arm van de Jaarbeurs. De Jaarbeurs zal dit jaar met concretere plannen van de eerste bouwprojecten naar buiten komen. Of er ook daadwerkelijk al een spade de grond in zal gaan is nog niet duidelijk, de bestemmingsplanprocedure moet nog plaatsvinden. Het eerste project is de bioscoop en een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de huidige ingang aan de Croeselaan.

Eveneens onbegrip over de mogelijke inpassing van een (tijdelijke) busbaan op een krappe strook langs Dichterswijk ter hoogte van de weg Raadwijk: busvandebaan.nl. Er lijkt wat licht te gloren in deze tunnel. Daar komt bij de problematiek van de tijdelijke busbaan parallel aan de Asselijnstraat, die eigenlijk alleen maar wordt aangelegd omdat het oorspronkelijke bustracé langs de Rabobank door een moeizame onteigening van een buitenlandse speculant is vertraagd. Daarvoor loopt nu een bestemmingsplanprocedure. Bewoners vrezen dat deze tijdelijke route permanent zal worden als ontsluiting voor een nog te bouwen wijk waar voorheen het postsorteercentrum (foto) stond.
Er spelen veel grondbelangen, de gemeente worstelt met cijfers en communicatie en de tijd dringt. Er moet binnen twee jaar een tijdelijk westelijk busstation (tegenover de leegstaande Knoopkazerne) worden aangelegd en die moet op een of andere manier worden ontsloten.

De ontwikkelgroep Lombok Centraal heeft in een co-creatieproject met de gemeente zijn beste beentje voorgezet om tot haalbare visies te komen voor het nieuwe Lombokplein. Dit is, net als de twee bovenstaande, in essentie een complex infrastructureel probleem waar vooralsnog geen oplossing en geen geld voor is. Hoe Lombok Centraal nu verder moet is onduidelijk. Wel is een een advies in aantocht dat samen met de Projectorganisatie Stationsgebied wordt opgesteld. Hopelijk licht dat een tipje van de sluier op van de toekomst van het Westplein.

Lees hier over de achtergrond van de problematiek en wat er nu op korte termijn moet gebeuren: Initiatiefvoorstel ‘van Westplein naar Lombokplein in tussentijd’.

Om mee te besluiten het dreigende gevaar van nagenoeg volledige sloop van de Van Sijpesteijnkade. We verwijzen daarvoor naar ons dossier. Onder andere GroenLinks maakt zich hard voor behoud van deze rij. CDA-wethouder Janssen was geen voorstander van behoud, onder Everhardt lijkt het er gunstiger uit te zien. NS Poort, de eigenaar van de grond, heeft na aandringen toegezegd met een inpassingsstudie te komen. Doordat de onroerendgoedmarkt slecht is komen nieuwplannen aan de Mineurslaan niet tot wasdom. Aan de ene kant gunstig voor deze straat, maar door de status van anti-kraak is het in snel tempo aan het verpauperen.

Als we een initiatief of een belangengroep hebben gemist, graag reactie, beste lezer.

 

Reacties

 1. R

  Wat ik niet snap, is dat wanneer die buitenlandse brievenbusfirma niet thuis geeft op het verzoek te gaan praten over die busstrook op hun grond, de gemeente niet gewoon in het nieuws gesuggereerd heeft te beginnen met de aanleg van die busbaan. Wanneer de buitenlandse speculant wel meekeek, maar zich moedwillig afzijdig hield om wat voor reden dan ook, dan zal hij zich in zo`n situatie zeker kenbaar maken en in protest gaan. Het is wat flauw, maar ik denk dat gezien de situatie van de buurtbewoners de gemeente best wat harder aan de bel had mogen trekken, om die ene speculant aan tafel te kunnen krijgen.

  1. Auteur
   HB

   Dat is ook mijn indruk. Ik denk dat POS het probleem heeft onderschat. Ze hebben tijd lopen verdoen met wachten op een bedrijf dat helemaal geen zin had in onderhandelingen maar gewoon afwacht of het tot een (tijdrovende) onteigening komt.

 2. R

  Tja, POS maakt wel meer fouten, maar ook zij blijven mensen. Wel is het erg zuur dat niet Pos, maar de bewoners van de 2e Asselijnstraat waarschijnlijk hier de dupe van gaan worden. In dat geval geldt dan dat de een blaren veroorzaakt, maar dat de ander er op mag gaan zitten.

  1. Auteur
   HB

   Detail: aan de 2e Asselijnstraat woont niemand. Deze zal parallel aan de Asselijnstraat worden gelegd, met een geluidsscherm ertussen. Uiteindelijk is het probleem geschapen door het gehannes met het trace van de tram. POS kan daar ook weinig aan doen. Ik hoop dat de Rekenkamer zich een keer op dit onderwerp stort: besluitvorming rondom verkeer en OV, rol en invloed van BRU, stadsbestuur, spoor en rijksoverheid. Bij ProRail weten ze wel van aanpakken door op grote schaal knelpunten op te lossen. Deze stad hobbelt er een beetje sneu achteraan. Uithoftram pas over 6 jaar klaar terwijl er nu een schreeuwende behoefte is. Hoe durven ze.

   1. Apostle

    De snelheid van uitvoeren van welk project in deze stad dan ook is vanaf het begin gedoemd tot belachelijke vertragingen.

 3. Marco Knol

  Tja, die tram. Midden jaren 90 is nog een referendum afgeschoten over de vraag of we een sneltram zouden moeten aanleggen door de binnenstad (die HOV-baan is voorbereid op een tram).
  Ook toen al, als ik mij goed herinner, speelde de discussie over de route binnenstad/om de zuid. Besluitvorming over de sneltram had al medio jaren 90 plaats kunnen vinden; dan had ie er nu al een aantal jaar gelegen.

Reageer