Parkeergarage Jaarbeursplein

In Nieuws door HB2 Reacties


De parkeergarage aan het Jaarbeursplein is, na ruim veertig jaar in gebruik te zijn geweest, eind december voorgoed gesloten en zal dit voorjaar worden gesloopt. De parkeergarage behoorde oorspronkelijk toe aan Hoog Catharijne, maar is door de gemeente Utrecht enkele jaren geleden overgenomen, samen met alle westelijke delen van het winkelcentrum, om het te kunnen slopen.

Op de plaats van de garage komt een tijdelijke eindhalte voor de tram. De tram moet voorlopig plaatsmaken aan de stadszijde van het station in verband met de bouw van de OV-terminal. Deze situatie zal zeker vijf jaar duren. Onder het Jaarbeursplein komt een nieuwe garage voor minimaal 800 plaatsen; de oude had er 1020.

Autoverhuurder Herz is verhuisd naar de Martin Ovenweg op industrieterrein Demkade in Zuilen Noord, lezen we op DNU.nu. NH hotel krijgt 30 tijdelijke parkeerplaatsen op gemeentegrond voor gebruik door het hotel en haar gasten. De rest van de benodigde parkeerplaatsen zal het hotel zelf regelen.

Op dit moment geldt voor dit gebied nog het oude bestemmingsplan Hoog Catharijne. Om de tijdelijke eindhalte aan te leggen is geen nieuw bestemmingsplan noodzakelijk, want het valt onder verkeer en vervoersdoeleinden, aldus de gemeente. Voor de trambaan van de huidige Graadt van Roggenweg naar de Verlengde Graadt van Roggenweg (nieuwe straatnaam) is een apart mini-bestemmingsplan opgesteld en in procedure gegaan. Verwachting is dat deze begin 2012 aan de raad wordt voorgelegd. In dit bestemmingsplan wordt vreemd genoeg gesproken over gebruik van bus over een HOV-baan. Of dit een foutje is…

Loading Images
wpif2_loading
JBpleingarage 6
JBpleingarage 5
JBpleingarage 4
JBpleingarage 3
JBpleingarage 2
JBpleingarage 1
JBpleingarage2007 4
JBpleingarage2007 3
JBpleingarage2007 2
JBpleingarage2007 1

Om af te sluiten een citaat uit een voortgangsbrief van het college gedateerd april 2011:

Planontwikkeling ondergrondse garage Jaarbeursplein
Wij hebben besloten de planontwikkeling van de Jaarbeurspleingarage te starten met de volgende uitgangspunten: a. de garage heeft 800 (tot maximaal 1000) parkeerplaatsen; b. de garage is in beginsel financieel haalbaar mits er in de volgende fase een oplossing wordt aangedragen voor eventuele aanloopverliezen in de volgende fase en e garage is in beginsel financieel haalbaar en c. de gemeente is initiatiefnemer en ontwikkelaar van de garage; met als resultaat een voorlopig ontwerp op basis waarvan een definitieve keuze wordt gemaakt over de uitgangspunten voor de volgende fase.
De omzetting van een bovengrondse in een ondergrondse parkeergarage, is een kwaliteitsdrager van het Nieuwe Sleutelproject en randvoorwaardelijk om de andere ontwikkelingen in de Jaarbeursplein-omgeving mogelijk te maken De te slopen parkeergarage heeft 1020 plaatsen. Op grond van het Structuurplan Stationsgebied is er ruimte voor 1700 nieuwe parkeerplaatsen bovenop de bestaande 1020 plaatsen in de huidige garage. Ondanks uitbreiding van de vraag als gevolg van nieuwe vastgoedontwikkelingen kan de omvang van de nieuwe garage beperkt blijven tot 800-1000 plaatsen.
Dat heeft te maken met actief vervoermanagement van de omliggende grote bedrijven en door intensief en slim dubbelgebruik van de nieuwe garage voor verschillende soorten van gebruikers (hotel, bewoners, bedrijven etc.). De gemeente neemt tot aan het voorlopig ontwerp de rol van initiatiefnemer en ontwikkelaar voor deze ondergrondse parkeergarage op zich. Na een besluit over het voorlopig ontwerp, volgt een definitief voorstel over de feitelijke ontwikkeling en de toekomstige exploitatie van deze parkeergarage, waaronder een eventuele exploitatie door de gemeente.

Wij hebben tot op heden nog niets van een voorlopig ontwerp gezien. Dat een parkeergarage van maar liefst 1000 plaatsen wordt gesloopt en dat deze parkeercapaciteit gedurende vijf jaar zal worden onttrokken zonder dat het tot een parkeerchaos leidt, geeft te denken. (Bij fietsen is de chaos inmiddels onbeheersbaar.) Maar parkeergarages zijn erg gewild, want ze leveren voor de exploitanten en eigenaren veel geld op, mits ze goed lopen. Dus zullen ze gebouwd blijven worden, ook al willen we deze ruimteslurpers eigenlijk liever niet. Mochten de nieuwe kantoren aan het Jaarbeursplein er komen, dan zullen deze er gebruik van kunnen maken. Het Stadskantoor in aanbouw heeft zijn eigen parkeerkelder. Casino, Jaarbeurshotel en Megabios krijgen hun eigen parkeervoorzieningen op het terrein van de Jaarbeurs.

En dan nog een filmpje…

Reacties

  1. Joop

    We zijn nu bijna 8 jaar verder en zie wat we er voor terug hebben gekregen? Jaarbeursplein is nauwelijks bereikbaar en de Croeselaan is afgesloten, waardeloos! O ja en de Catharijnesingel is al jaren een grote puinhoop, is geen doorkomen aan. Inderdaad ja: Weg ermee!

Reageer