Bouw Rabobrug vanaf Q2 2012

In Nieuws door HB4 Reacties

De voortgangsrapportage meldt over de Rabobrug dat een definitief ontwerp in afronding is. ProRail schrijft dat in april 2012 wordt begonnen met aanpassingen bovenleidingen en funderingen.

Citaat uit Voortgangsrapportage december 2011:

Resterend vraagstuk voor de afronding van het DO Rabobrug  zijn de aanlandingen aan de oost- en westzijde. De dreigende vertraging als gevolg van de uitgestelde besluitvorming over het project Doorstroming Station Utrecht (DSSU) is afgewend. In het eerste kwartaal 2012 nemen wij een besluit over het definitief ontwerp en informeren wij u. Met ProRail wordt gewerkt aan de aanbesteding om de verlaging van de bovenleiding en aanleg van de fundaties uit te voeren. Naar verwachting start het werk in 2012.

Hieronder een stukje uit ‘Berichtenbrief om en over Randstadspoor’ van ProRail. Merk op de zinsnede “De gemeente regelt de aanpassing van het bestemmingsplan”. Dat kan nog interessant worden kijkend naar de discussie over de trappen naar de perrons die iedereen behalve Hoog Catharijne/Corio wil:

Realisatie Rabobrug van start
In 2012 begint ProRail met de realisatie van de Rabobrug. Deze 335 meter lange fiets- en voetgangersbrug verbindt de Croeselaan en het Moreelsepark. De brug gaat dwars over het spooremplacement bij Utrecht Centraal heen. De opdrachtgever voor het ontwerp is de Gemeente Utrecht. De uitvoering van de brug start als onderdeel van het project Doorstroomstation Utrecht (DSSU) en moet in 2014 in gebruik zijn.

Trappen
De brug is ontworpen door Cepezed-architecten. Bijzonder aan het ontwerp is dat er bomen op de brug komen. Het ontwerp maakt het mogelijk dat er in de toekomst trappen naar de perrons aan de brug kunnen komen. ProRail draagt per medio april de verantwoordelijkheid voor de
aanleg van de brug. De gemeente regelt de aanpassing van het bestemmingsplan.

Bovenleiding verlagen
Twee activiteiten staan bovenaan de actielijst: de verlaging van de bovenleiding en het realiseren van de (deels tijdelijke) funderingen.
Om de brug niet te hoog te hoeven maken moet de bovenleiding van het spoor verlaagd worden. En voor een snelle aanleg van de brug is het belangrijk dat de pijlers direct op de goede plaats komen. Omdat – in het kader van DSSU – de perrons nog worden aangepast, zou deze aanpassing nog voor de aanleg moeten gebeuren. ProRail heeft de verlaging van de bovenleiding inmiddels gegund en de uitvoering hiervan start in 2012. Daarbij bekijkt ze of dit ingepast kan worden in lopende werkzaamheden en buitendienststellingen. Dit met oog op overlast en kosten.

En als achtergrond, uit hetzelfde rondschrijven:

Project Doorstroomstation Utrecht (DSSU)
Utrecht CS is momenteel het slechtst presterende spoorknooppunt van Nederland. Dat kan beter, en daarom heeft ProRail samen met NS het project Doorstroomstation Utrecht ontwikkeld. Het doel voor 2017: meer capaciteit, een betere kwaliteit en een robuustere infrastructuur.

Werken aan knelpunt
Binnen het Programma Hoogfrequent Spoor is Utrecht CS een belangrijk knelpunt. De punctualiteit is er minder dan 80%. Via DSSU wil ProRail werken aan:
•    capaciteitsuitbreiding: frequentieverhoging reizigersvervoer (PHS);
•    kwaliteitsverbetering: sneller en punctueler;
•    robuustere infrastructuur: minder verstoringen en minder onderhoudskosten.

Voorkeursvariant
Om projectdoelstellingen te realiseren, hebben alle betrokken partijen – waaronder de regio Utrecht – begin 2011 een voorkeursvariant gekozen. De onderdelen hiervan zijn:
•    faciliteren van de PHS treindienst: intercity’s en zes sprinters per uur op de corridors Amsterdam – Utrecht – Eindhoven en Schiphol – Utrecht – Arnhem
•    faciliteren van tijdelijk structureel goederenvervoer Amersfoort – Geldermalsen, tot een alternatieve routering via de IJssellijn mogelijk is;
•    snelheid treinverkeer naar 80 kilometer per uur.

Samenhang andere projecten
DSSU is een complex project. Vooral vanwege de samenhang met andere grootschalige projecten rond Utrecht CS. Het gaat dan met name om project Vleugel/RSS – waaronder de spoorverdubbeling naar Houten en de aanleg van station Vaartsche Rijn vallen – én project OV Terminal, die de nieuwe stationshal en omgeving realiseert. De spoorverdubbeling en het station Vaartsche Rijn moeten in december 2015 zijn gerealiseerd. Het project DSSU start in 2013 en zal volgens de huidige planning worden gerealiseerd in de periode 2015 – 2017.

Reacties

 1. Niels

  Ik hoop dat de Rabobrug er snel gaat komen! Zou de binnenstad vanuit het zuidwesten aanzienlijk toegankelijker maken!

  1. Auteur
   HB

   Precies. Iedereen heeft het altijd maar over die trappen naar de perrons, maar het enorme voordeel van de brug zelf voor duizenden Utrechters uit die hoek van de stad raakt daardoor een beetje buiten beeld.

Reageer