Smakkelaarsveldgebouw stapje verder

In Nieuws door HB5 Reacties


Vandaag, na veel voorwerk, kwam het eindelijk weer aan de orde in de gemeenteraad. Er is weer gesproken over het Smakkelaarsveldproject met bibliotheek (de raadhuis-commentaarstem sprak van een ‘megabibliotheek’), maatschappelijke voorzieningen, filmhuis, horeca, trambaan, woningen en auto- en fietsparkeren, kortweg Bieb++. De raad heeft vanavond groen licht gegeven voor de ontwikkeling.

Wethouder stationsgebied Everhardt wil nu eindelijk wel eens stappen zetten om de contracteringsstrategie vast te leggen waarmee op zoek gegaan kan worden naar investeerder en bouwer. Men heeft nog steeds 2016 op het netvlies. Maar dit is met een slag om de arm, omdat er ook nog steeds onzekerheid bestaat over de HOV-baan. Wel werd gesproken over een voorlopig ontwerp, begin volgend jaar. Zodra dat er is, wordt duidelijkheid verkregen over het programma aan vierkante meters dat de bibliotheek zal gaan omvatten, of dit mogelijk ook aan andere maatschappelijke functies wordt gegeven, en wat dit voor consequenties heeft voor de inrichtingskosten (1,785 miljoen). Stichting ’t Hoogt komt in het gebouw met film en horeca, en betaalt daarvoor een stevige huurprijs. Boven op deze voorzieningen worden 140 woningen gerealiseerd, die door de bouw/ontwikkelpartner in de markt kunnen worden gezet. Als het zover is zal de gemeenteraad zich weer buigen over de contracteringsstrategie en de keuze van de ontwikkelpartner.

Nee, snel zal het niet gaan. Het is ingewikkelde materie, omdat het onder drie wethouders valt, ook nog eens een OV-knooppunt betreft en de markt niet echt meewerkt. Maar vanavond is er toch door de raad een go gegeven aan de ontwikkeling. SLU, SP, VVD en Groep Kuiper waren tegen, D66, GL,PvdA, CDA en CU voor. Vanavond kan in huize Rapp voorzichtig een glaasje wijn worden geklonken.

Los daarvan, de politiek, onder leiding van de VVD, heeft bereikt dat de optie om toch een fietsflat op het stationsplein te bouwen, open blijft. Het college wilde deze grond graag verkopen om zo een stuk van de tekorten te dekken. Voor zover we kunnen nagaan is de fietsflat enige tijd geleden afgewezen als een slechte oplossing, omdat het gebouw te hoog is en fietsers niet genegen zullen zijn bovenin te stallen. Misschien kan een laag en breed gebouw wel werken. De aanblik van de Stationsstraat zal er niet op vooruitgaan. Het wordt propperig en rommelig. Maar de honger naar fietsparkeercapaciteit blijft belangrijk. GL stemde tegen, want ze vindt de oplossing te kostbaar.

Voor de volledigheid, de twee aankondigingen door de gemeente:

Bibliotheek/Artplex Smakkelaarsveld
Het college heeft tien varianten geschetst voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld, inclusief de bibliotheek++. Het college heeft een voorkeur voor de variant die uitgaat van realisatie van een nieuwe centrale bibliotheek, een voorziening met filmzalen (Artplex), circa 150 woningen en 260 parkeerplaatsen. De raad had een aantal zorgen bij het voorstel; over de rol van de gemeente met betrekking tot de Artplex, de financiële risico’s, de huisvesting van het UCK en de betrokkenheid van de raad bij het vervolgproces. De motie van GroenLinks waarin het college werd opgedragen de verdere plannen voor ontwikkeling en realisatie van het gebouw aan het Smakkelaarsveld aan de raad voor te leggen. Deze werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder. Het raadsvoorstel werd aangenomen. GroenLinks, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie stemden voor. VVD, SP, Stadspartij Leefbaar Utrecht, Groep Kuijper tegen.

Aangehouden motie fietsflat
De motie waarin het college werd opgedragen om de locatie voor de fietsflat in het Stationsgebied beschikbaar te houden voor fietsparkeren, werd opnieuw in stemming gebracht. Tijdens de raadsvergadering van 3 november j.l. staakten de stemmen (22 voor, 22 tegen). De motie werd nu aangenomen. D66, VVD, CDA SP, Stadspartij Leefbaar Utrecht, Groep Kuijper en ChristenUnie stemden voor. GroenLinks en PvdA stemden tegen.

Beelden gebouw: Rapp+Rapp

Reacties

 1. TV

  Over de meeste ontwikkelingen in het Stationsgebied ben ik positief maar dit vind ik echt geldverspilling. We hebben een prima plek voor de bibliotheek en filmhuizen in het centrum. Met een dergelijk onduidelijk programma is het weer vragen om problemen en dus om budget overschrijdingen. Elk goed project begint met een duidelijke ruimtevraag en niet met een gebouw waar iets in moet. Risico’s zijn gewoon erg groot. Je kan nu al voorspellen dat we er over 10 jaar achter dat het toch niet zo slim was. Dat het Hoogt juist zo succesvol was door zijn bijzondere plek in de stad. Waarom niet eerst de Kop van lombok op orde brengen? En bovendien…waarom niet een echt mooi park langs de nieuwe verbinding van de Leidsche Rijn met de Singel?

  1. Auteur
   HB

   De wal kan het schip keren. Als er geen ontwikkelpartner wordt gevonden of er komt een plan dat slecht is onderbouwd met risico’s op alle fronten, dan kan de raad er zich weer over buigen en de boel amenderen of terugsturen. Het is nog zeker geen gelopen race.

 2. Jasper

  Het idee van een Bieb met cultuurhuis is niet onaardig, maar op deze schaal en deze locatie lijkt het mij veel te ambitieus. Zorgt er bovendien voor dat het Smakkelaarsveld nog een paar jaar langer een opengereten stukje centrum blijft.

  Ik snap ook niet wie ooit bedacht heeft dat fietsers hun fiets niet naar boven willen brengen in een fietsflat. De fietsflat in Amsterdam staat ook van boven tot onder vol. En het is altijd nog sneller dan een wandeling van vooraan Smakkelaarsveld naar de stationshal.

  1. Auteur
   HB

   De fietsflat in zijn eerste incarnatie was 3 verdiepingen boven de bus. Het zal afhangen van de strengheid van de handhaving van het parkeren in de rekken in het hele gebied.

 3. HH

  Soms vraag ik me af wat de rol – achter de schermen – van Corio in deze is. Laangzaam maar zeker worden vrijwel alle van belang zijnde culturele activiteiten naar het Westen van de stad gehaald, alles binnen de sfeer van Corio bezit. Is dat toeval? En straks ook nog de derde zaal van de Stadsschouwburg naar Leidsche Rijn in plaats van op het Lucas Bolwerk. En waarom moet dit de derde zaal van de Schouwburg worden? Waarom kan daar niet gewoon een nieuw theater komen? Ik hoop dat veel van de culturele activiteiten over de hele stad verspreid gaan en blijven plaatsvinden. Zoals je in Amsterdam ook vele locaties over de hele stad verspreid ziet. En zodat Utrecht al die mooie festivals kan behouden.

Reageer