Hekwerken west

In Nieuws door HB3 Reacties

Heeft er al iemand nagedacht over hoe de straat Mineurslaan straks gaat functioneren? Wordt het openbaar voor voetgangers en fietsers, om maar iets te noemen? Waar komen de kiss & ride en taxi-plaatsen aan de westzijde? We horen er niets over. Alle publieke aandacht van de projectorganisatie gaat uit naar het aanprijzen van een aangenaam leven op het voetgangersniveau op 7 meter hoogte dat harmonieus overloopt in het nieuwe Jaarbeursplein. En inmiddels ook naar de tumultueuze procedures rondom de aanvoerroutes van de bussen aan de westzijde.
Dat er inmiddels al wel keuzes worden gemaakt, maken we op uit een kennisgeving in de gemeenteberichten van 7 november jl. Er is een vergunning afgegeven voor het bouwen van hekwerken naast de te bouwen fietsenstalling van stationsplein west. We vermoeden het begin van een langzame en stilzwijgende onttrekking van de Mineurslaan aan de publieke ruimte. Maar volledig afsluiten kan domweg niet. Dat maakt de over enkele jaren bijna volledig overdekte straat kwetsbaar en mogelijk onaangenaam om te zijn.
Wie er meer over weet, mag het zeggen.

Reacties

  1. Jan

    Uit wat ik begrepen heb gaat het om een hekwerk evenwijdig aan de Mineurslaan, ter hoogte van de nieuwbouw van het plein cq fietsenstalling. Mij is ter ore gekomen dat ze de Mineurslaan absoluut niet mogen versmallen. Lijkt dus allemaal nog mee te vallen.

  2. Jan

    met meevallen bedoelde ik het afsluiten.
    Voor de rest zal het over een tijdje waarschijnlijk alleen een HOV-baan zijn, zonder ruimte voor fietsers en voetgangers.
    En dat is dus wel weer vervelend.

Reageer