Donkere wolken ontwikkeling Lombokplein

In Nieuws door HB2 Reacties

De Ontwikkelgroep Lombok Centraal trekt aan de bel. Ze is weliswaar geïnformeerd over het verschuiven van de Lombokplein-ontwikkeling naar fase 2 van het stationsgebied, ze is echter niet op de hoogte gebracht van plannen voor het herbestemmen van de daarvoor gereserveerde gelden om nu tekorten op de grondexploitatie te dichten. Na de klik de brandbrief die de Ontwikkelgroep zojuist stuurde aan college en gemeenteraad met het oog op de discussies in de gemeenteraad vandaag.

Utrecht, 2 november 2011.
Betreft: voorstellen grondexploitatie stationsgebied.
Geacht College, geachte leden van de gemeenteraad,

Bij toeval bemerkte de Ontwikkelgroep Lombok Centraal dat de gemeenteraad op 3 november 2011 spreekt over een voorstel over de grondexploitatie in verband met de Westpleintunnel. Het is onbegrijpelijk dat de Ontwikkel Lombok Centraal, de groep bewoners van Lombok die in co-productie met de gemeente werkt aan een ontwikkelvisie voor het Lombokplein en omgeving en het voorbereiden van de keuze van de beste variant (tunnel, maaiveld, combi), niet geïnformeerd is over dit voorgenomen besluit.

Als wij het goed begrijpen betekent het voorstel dat het geld dat tot nu toe gereserveerd was voor de Westpleintunnel besteed wordt aan het gat in de bestaande grondexploitatie voor fase 1.  Maar wat betekent dit voor de financiering van de projecten in fase 2? Is er nog steeds geld gereserveerd voor de Westpleintunnel of een eventuele andere variant of is helemaal niets meer? Wij zijn bang voor het laatste en dat zouden we onbegrijpelijk vinden. Er is geld gereserveerd voor een project. Je ontdekt dat dit geld te weinig is voor de aanvankelijk bedacht oplossing én voor elke andere variant, terwijl niets doen een ongewenste optie is. In plaats van te zorgen voor extra financiering geef je het geld alvast uit zodat je zeker weet dat je in de volgende fase dubbel zoveel tekort hebt.

De ontwikkelgroep Lombok Centraal en POS hebben weliswaar gesproken over overheveling van het project naar fase 2, maar nooit met de bedoeling om het gereserveerde geld weg te geven. Wij zijn ervan uitgegaan dat na de presentatie van de ontwikkelvisie er gewerkt zou worden aan een inhoudelijk én financieel onderbouwd voorstel voor een voorkeursmodel (zie commissiebrief 11.0654542).

De visieontwikkeling Lombokplein en omgeving was bedoeld om te zorgen dat er een samenhangend beeld gemaakt zou worden van de gewenste ontwikkelingen en de noodzakelijke financiering, en dat daarmee voorkomen zou worden dat de ontwikkeling van het Lombokplein en omgeving de dupe zou worden van eventuele financiële tekorten in fase 1. Nu dreigt dit alsnog te gebeuren.

De stadscorridor als verbinding voor langzaam verkeer tussen Utrecht West en de oude binnenstad en de Westpleintunnel als leefbaarheidinvestering zijn kernelementen van visie A en alle plannen voor het stationsgebied. Wij vinden het onbehoorlijk om de financiering van deze kernelementen nog onzekerder te maken dan die nu al is en een voorspelbaar financieel probleem voor de toekomst te creëren. Investeren in de kwaliteit van het Lombokplein en omgeving als autoluw onderdeel van de nieuwe binnenstad is nog steeds urgent en past ook in stedelijk beleid zoals het ambitieplan Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar.

De Ontwikkelgroep Lombok Centraal is van mening dat het voorgenomen besluit niet genomen kan worden als niet duidelijk is:
–        wat de gemeente doet om te zorgen dat bij de ontwikkeling van Lombokplein en omgeving beschikt kan worden over in ieder geval de tot nu toe gereserveerde financiële ruimte,
–        in welke richtingen de gemeente zoekt naar voldoende financiële ruimte voor de gewenste ontwikkelingen en investeringen.

Namens de Ontwikkelgroep Lombok Centraal
Fred Dekkers.

Reacties

 1. Paul

  Balen hoor, als er geen financiering voor Westplein meer is!
  Creatieve, alternatieve ideeën kwamen uit de wijk Lombok en onafhankelijke architect en nu lijkt de Utrechtse ambtenarij te kiezen voor een botte beslissing, afwijzing (?).
  Gaat de huidige crisis nu ook bepalen hoe Utrecht er over 2 generaties nog steeds bijligt? Het huidige centrum heeft dan al 2,5 keer zoveel bezoekers te verwerken.
  Er moet juist nu meer creatief omgegaan worden met het Utrechts-goed. Het is/ligt er nu nog, denk aan de Muntsluis in de wijk Lombok en Oog in Al, knusse hotels in stijl van de pandjes in Lombok eromheen en dat terwijl je gezellig door de Kanaalstraat en Westplein en Lombokplein bent gelopen…
  Is Corio straks de enige partij die een project weet af te maken, omdat ze op lange termijn investeren?
  De gemeente Utrecht bepaalt nu voor een heel lange termijn hoeveel de huidige investering waard is voor de inwoners van Utrecht, maar dat mag niet onbekend zijn.
  (ideetje) Als de werkeloosheid toch oploopt, zijn deze dan niet in te zetten voor de bouw … (al eens eerder gebruikt in de historie van Utrecht)

Reageer