Welstand over Bijenkorf en Movares

In Nieuws door HB3 Reacties

Vorige week dinsdag stonden er op de agenda van de Commissie Welstand en Monumenten twee projecten die mede het aanzicht van het stationsgebied bepalen, maar officieel niet tot het plangebied behoren.De eerste is de renovatie van La Vie. Omschreven als: “Aanvraag omgevingsvergunning voor het in- en uitwendig veranderen en
vergroten van het winkelcentrum La Vie, de parkeergarage en kantoren en het slopen van een loopbrug. Aanvraag: Pensioenfonds Metaal en Techniek. Ontwerp: Rijnboutt.” Het meest in het oog springende hiervan is de sloop van de vreemde uitstulping over de St. Jacobsstraat.
Het andere project is de renovatie van de kantoren waar nu nog Movares in zit, aan het Daalse Plein. Het Daalse Plein is een akelig tochtgat waar vier platanen hun uiterste best doen er nog iets van te maken. Het volstrekt karakterloze spiegelkantoorgebouw staat hemelsbreed tussen Daalsetunnel en Leidseveertunnel. Dat wordt in de notulen omschreven als “Schetsontwerp renovatie kantoorgebouw. Aanvraag: Deka Immobilien, Ontwerp: OPL Architecten, toelichting: architect Luger.”
Dat kantorengebied wordt door POS omschreven als de Daalse Kwint. Vorig jaar was er nog sprake van dat daar extra vierkante meters kantoren ontwikkeld zouden gaan worden. Dat is inmiddels van de baan.
Ook het voorstel om tot ontwikkeling te komen van tientallen appartementen in de buurt van de Daalsetunnel, waar nu een parkeerterrein en een negentiende-eeuws rijtje woonhuizen ligt, is vertraagd. Als het komt, zal het niet eerder dan 2012 zijn.

Reacties

  1. Niek

    Jammer dat de documenten/presentaties aan de welstandscommissie niet publiekelijk online staan, nu moet je wachten tot een van de architecten een render op zijn site plaatst.

  2. Richard

    Vervolgens de optimalisaties van de Daalse Kwint. Deze komen te vervallen omdat de eigenaar in onderhandeling is over een andere locatie in het stationsgebied.

    De eigenaar gaat eruit volgens de raadscommissie Stad en Ruimte,de renovatie zal dus gelden om een neiuwe huurder aan te trekken.

Reageer