NS stalling Smakkelaarsveld

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het zal je wellicht zijn opgevallen dat de bouw van de loodsen op het Smakkelaarsveld een maand heeft stilgelegen. Deze stalling gaat dienst doen als tijdelijke vervanging voor de Noorderfietsenstalling, die dicht gaat wegens verbredingen van de perrons 1 en 2. De loodsen zullen plek bieden aan circa 1800 rekken. Sinds deze week wordt er weer gewerkt. We hebben ProRail gevraagd wat er aan de hand was. Het blijkt dat er kwesties waren met veiligheid en kwaliteit van de constructie.

Een woordvoerder van ProRail schrijft ons:

De bouw is sinds maandag weer gestart. De bouw heeft een aantal weken stilgelegen, omdat er eerst een paar zaken georganiseerd moesten worden voordat de aannemer verder kon. ProRail heeft kort na de start de veiligheidseisen om te werken nog verder aangescherpt en de aannemer moest zijn werkplan hierop aanpassen. Verder waren er na goedkeuring van de bouwvergunning nog extra constructieberekeningen gevraagd door de gemeente Utrecht. Op basis van deze berekeningen is besloten om meer staal te gebruiken voor de constructie dan aanvankelijk gepland. Dit staal moest besteld worden en de levering heeft even geduurd. Inmiddels zijn de genoemde punten opgelost en is de bouw weer van start gegaan.

Planning is nu dat de tijdelijke stalling begin november opgeleverd wordt. Daarna heeft NS Fiets twee weken nodig om de overstap van de Noorderfietsenstalling naar de tijdelijke stalling te realiseren.

Eind oktober 2011 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de perronverbreding van perron 1 en 2. In 2012 start de aanleg van het spoor; eind 2012 is spoor 1 gereed. Doordat de bouw van de fietsenstalling is vertraagd, verandert ook de planning van Buurtsporen. De aannemer werkt momenteel de planning nog verder uit.

De perrons 1 en 2 verschuiven richting centrum en daarom moet ook de fietstunnel Sijpesteijn verstevigd worden op de plekken waar die sporen komen. Er is geen (veilige) alternatieve route voor fietsers daarom moet de fietstunnel in gebruik blijven terwijl de tunnel verstevigd wordt. Hoe dit gebruik op een veilige manier voor fietsers in de praktijk gaat gebeuren, wordt nu nog verder uitgewerkt.

 

Reageer