Roltrappen OV-t moeten veiliger

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Ondanks dat de bouwvergunning van de nieuwe terminal is afgegeven, hebben gemeente en ProRail een dispuut over de veiligheidseisen die aan de roltrappen gesteld moeten worden. Het is niet zomaar een meningsverschil: inmiddels is het al voor de Utrechtse rechtbank geweest. Blijkbaar staat er wat op het spel. De rechter heeft beslist dat de gemeente in zijn recht staat door strengere eisen te stellen dan de Europese NEN-norm voorschrijft. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor vergelijkbare projecten, aldus juridisch adviseur van de gemeente, Ton Brouwer van Royal Haskoning. We quoten uit een bericht van Royal Haskoning:

Het gemeentebestuur van Utrecht heeft bij de verlening van de bouwvergunning voor de OV-terminal eisen gesteld om een veilig gebruik van dit gebouw ook bij calamiteiten te kunnen waarborgen. Daarbij is aangesloten bij de normen uit het Nederlandse Bouwbesluit. Volgens de gemeente ligt het voor de hand dat grote groepen reizigers de roltrappen bij een calamiteit zullen gebruiken om een veilig heenkomen te vinden. Daarom moeten de leuningen van de roltrappen een hogere belasting aankunnen dan de Europese NEN-norm voorschrijft. De rechtbank heeft bevestigd dat de roltrappen deel zullen uitmaken van een bouwconstructie, waardoor het Nederlandse Bouwbesluit van toepassing is. Voor de roltrappen mag in dit geval een gelijkwaardig veiligheidsniveau worden geëist als voor vaste trappen, omdat de roltrappen niet tussen twee wanden worden gemonteerd en bij calamiteiten zullen worden gebruikt als vluchtweg.
Een woordvoerder van ProRail reageert met de mededeling dat men de uitspraak bestudeert en kijkt of men nog verdere stappen zal nemen.
We hebben de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de dienst Stadsontwikkeling om een toelichting gevraagd. We hopen deze eerdaags te ontvangen en te publiceren.

De reden voor ons om hier de aandacht op te vestigen, is het feit dat er blijkbaar sprake is van voortschrijdend inzicht op terrein van veiligheid en normen, terwijl de bouw al is begonnen. Bij andere bouwprojecten, we noemen een A2-tunnel, leidde dit fenomeen tot forse vertragingen in de oplevering. Het is te hopen dat de Utrechtse OV-terminal hiervan verschoond blijft.

Reageer