Lombok-nieuws

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Onderstaand bericht ontvingen we van vandaag van de ontwikkelgroep Lombok Centraal. Op 29 juni is er in het infocentrum een bijeenkomst waar dit op de agenda zal staan. Meer na de klik.

Sinds de start van de co-productie met de gemeente en het ophalen van wensen en dromen uit de omgeving is er veel gebeurd. Op enkele berichten na, was er een betrekkelijke radiostilte. Dat had te maken met het feit dat we in een co-creatie proces nu serieus met de gemeente om tafel zijn. Dus niet alleen reageren op plannen van de gemeente maar er samen pro-actief aan werken! Er is veel discussie geweest over verkeersaantallen en er zijn meerdere modellen bedacht. We zijn gestart met het idee om enkele piketpaaltjes te zetten voor de toekomst van het Lombokplein en omgeving. Waar in het masterplan nog een arcering is getekend over het Westplein ontstaat nu meer zicht op wat er mogelijk is met het gebied. De infrastructuur is daarin leidend, toch kan niet vroeg genoeg nagedacht worden over fase 2 van het stationsgebied. Mede dankzij vele inzendingen van wensen en dromen rond de workshop eind vorig jaar, hebben we kunnen sturen op wat er wel en niet moet komen in het gebied.

Na vele avonden vergaderen en veel discussie zijn hebben we goede uitgangspunten op papier maar er is nog geen model voor het verkeer uitgekomen. Er liggen nu drie modellen voor het gebied. Voordat we stelling willen nemen willen we eerst de modellen toelichten en uw mening horen. Op de website www.lombokcentraal.nl kunt u vanaf het moment dat het college van b en w de on de concept ontwikkelvisie vinden. Een uitvoerig rapport waarin u alles kunt nalezen. De komende maanden willen we gebruiken om op een aantal punten nog nader onderzoek te doen.

Wij willen u uitnodigen voor een informatieavond over de concept ontwikkelvisie. Op 29 juni 19 uur bent u van harte welkom in het Infocentrum Stationsgebied tegenover het Vredenburg. We geven dan een toelichting op het werk wat tot nu toe is gedaan, eerst in een algemene inleiding en daarna in kleine groepjes. U kunt ook alvast een bericht achterlaten via onze website www.lombokcentraal.nl en zo een openbare discussie voeren over de toekomst van het Lombokplein en omgeving. Bijgevoegde nieuwsbrief is gezamenlijk met de gemeente gemaakt en wordt rond het gebied van het Westplein huis aan huis wordt verspreid.

Ontwikkelgroep Lombok Centraal is een netwerkorganisatie van verschillende organisaties en bewoners van Lombok, die zich intensief in de planvorming rond het Westplein / Lombokplein verdiepen en van waaruit een klankbordgroep gevormd is die als partner voor de gemeente in de planvorming fungeert. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als belangstellende voor de ontwikkelgroep Lombok Centraal door het formulier via deze weblink in te vullen. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of een wijzigingen wil doorgeven kunt u hetzelfde formulier gebruiken. Berichten aan de ontwikkelgroep en discussies vindt u op de website www.lombokcentraal.nl.

Bij deze spelen we de uitnodiging door aan de BU-lezers.

Reageer