Namen, afl. 3

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

In 2008 zijn we begonnen met inventariseren welke naamsveranderingen in het Stationsgebied zullen gaan plaatsvinden. Hier een update naar aanleiding van dit. Reacties en aanvullingen welkom.

– Oostelijk en zuidelijk van het Muziekpaleis komen nieuwe straten: in de plannen heetten ze de Verlengde Willemstraat en de Singelstraat. De namen zijn inmiddels definitief geworden, resp. Vlaamse toren en Hollandse toren, naar de bastions van het kasteel Vredenborg.
– Apollo Hotel aka Hotel Smits ligt straks vermoedelijk aan de Verlengde Jacobsstraat of Verlengde Sint Jacobsstraat. Indien niet, dan zal het wel Vredenburg blijven heten.
– De bruggen over de singel zullen Paardenbrug en Mariabrug genoemd worden.
– De bruggenknoop heet in het plan Vredenbrugknoop (sic), een grappige concatenatie. Vroeger lag daar de Catharijnebrug. Mogelijk wordt deze in ere hersteld. Dan moeten er nog wel enkele nieuwe namen bij komen, want de knoop telt meerdere, niet met elkaar verbonden bruggen voor verschillende gebruikers.
Willemsviaduct, Moreelse viaduct, Catharijneviaduct en Vredenburgviaduct zullen geschiedenis worden, net als de twee traverses van Hoog Catharijne.
Catharijnebaan verdwijnt. O, wat zijn we daar rouwig om.
– Het Stationsplateau (de huidige taxistandplaats) wordt na sloop en nieuwbouw Stationsplein Oost.
– De Stationstraverse verdwijnt, maar waar komt dan toch de nieuwe Patatstraat?
– De naam Jaarbeurstraverse verdwijnt. Wat de postale aanduiding is van de winkels in de toekomstige OV-terminal weten we niet.
– Het Stadskantoor zal komen te liggen aan een stuk Stationsplein West dat officieel wordt aangeduid met Stadsplateau.
– De langzaamverkeerbrug wordt door iedereen als de Rabobrug aangeduid. Van mij mag het zo blijven, maar er zal wel een wedstrijd worden uitgeschreven waar dan iets uitkomt als Maximabrug 😉
– Het huidige Stationsplein zal straks Nieuwe Stationsstraat gaan heten.
– De naam Stationsplein komt wel terug, op een andere plek, in Stationsplein Oost en Stationsplein West, de twee verhoogde pleinen.
– Vele mensen spreken nog van de oude Buurtsporen. Maar die worden verbreed zodat weinig meer zal herinneren aan de roemruchte historie en de naam zal uitdoven.
– Wat zal de definitieve naam van het Muziekpaleis gaan worden? Het is aan de stichting. Verschillende mensen hebben al gepleit om de aanduiding ‘Vredenburg’ in de naam te handhaven.
– De dappere wilg op het Smakkelaarsveld hebben we Nr. 515 gedoopt. Een symbool voor de gekandelaberde Visie A: groen is oké, maar wel binnen de perken alsjeblieft.
– Kantoorgebouw Singelborgh wordt een deel van de traverse en winkelruimte van Hoog Catharijne. Of die naam zal blijven is de vraag.
– Zalencentrum Hoog Brabant zal verdwijnen. De naam daarmee mogelijk ook.
– De namen die Corio nu hanteert voor de diverse gebouwen zijn De Vredenburg (De Teerling vond men kennelijk niet passend), City Room, Catharijne Room, Poortgebouw en Bruggebouw. Ook Stadskamer is een veelgebruikte aanduiding voor de ruimte boven het water.
Entreegebouw zal vermoedelijk wel een aardigere naam krijgen, dit is nogal prozaïsch. De vide in het Entreegebouw wordt aangeduid met Vredenburgroom.
– Tussen Entreegebouw en V&D-complex verschijnt een overdekte straat. Of deze een naam zal krijgen is niet duidelijk.
– Het kantoor dat NS Poort wil realiseren naast het Stadskantoor is heel fraai Aurora gedoopt. Helaas is er, sinds het failliet van Econcern, enkele jaren geleden, niets meer van vernomen. Als het nog bestaat ligt het onderin de ijskast.
– Als straks de noordelijke rijbanen bij de Daalsetunnel weg zijn mag het huidige groen wel worden gepromoveerd tot het Daalse Park. Wel zonder parkeerruimte uiteraard. En zonder vijfhoog appartementen aub.
– Achter NH Hoteles wordt de Graadt van Roggenweg verlengd. Misschien krijgt dat stuk een andere naam omdat de doorgaande route de tunnel in gaat en tram en lokaal verkeer afbuigen naar het station.
– Ook de Leidseweg wordt ook weer verlengd. Mogelijk gaat de Van Sijpesteijnkade dan verdwijnen. Hopelijk blijven er een aantal adressen aan die kade die straks adreswijzigingen kunnen gaan versturen.
– De Mineurslaan heeft in de plannen momenteel twee aanduidingen: Mineurslaan Noord en Mineurslaan Zuid.
Catharijnehof en sporthal Catharijne zullen verdwijnen. Hoog Catharijne trekt zich immers terug van de westzijde.
– Op het oude Remu-terrein wordt een tijdelijke 2e Asselijnstraat aangelegd.
– Als de Westpleintunnel klaar is kan ze mooi door de vorstin worden gedoopt in Koningin Amaliatunnel. 😉

To be continued…

Reageer