Welstand over parkeerinritten HC

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De commissie Welstand en Monumenten Oost heeft op 5 mei jl naar de borden, inritten en vluchtroutes van de nieuwe parkeergarage onder Hoog Catharijne gekeken. Er zou mogelijk sprake zijn van verplaatsing van de inrit ten koste van de vergroening van de herstelde singel. De commissie spreekt zich hier nadrukkelijk tegen uit. Hierna het verslag. (Helaas geen beelden.)

We citeren:

(Ont) Bouwvergunning voor het bouwen van [woningen, winkels] een parkeergarage [en kantoorruimte] Aanvraag: Corío Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp: Altoon + Porter Architects / Van den Oever & partners
(Zie notulen 12/02, 09/09, 02/12 2008, 19/01, [30/03 besloten] en 07/12 2010)

Eerder heeft de commissie zich van advies onthouden over de vormgeving en de positionering van de in- en uitritten voor de parkeergarage, vanwege het gebrek aan informatie over de context en vanwege het ontbreken van een advies van de supervisoren via het Stedenbouwkundig Atelier. Inmiddels zijn – na planaanpassing – de supervisoren akkoord met de gekozen oplossing, onder meer door de gebouwde constructies niet boven borstweringhoogte te realiseren.
Voor de planbehandeling van het aangepaste voorstel wordt inzage gegeven in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Hierbij wordt tevens genoemd dat er mogelijk sprake van zou kunnen zijn van een verplaatsing van de hoofdinrit nabij de Vredenburgknoop, ten koste van de beoogde vergroening van de Catharijnesingel.

Architect Tegelberg licht toe dat de positionering van de hoofdinrit opnieuw is bestudeerd in relatie tot de verkeerssituatie bij de Vredenburgknoop en de effecten op de interne routing. De inritten worden voorzien van een portaal met informatie over het aantal beschikbare parkeerplaatsen, rijrichtingen, etc. De totale hoogte van dit portaal is 3,80 meter. In het oorspronkelijke ontwerp was in de vormgeving van de in-/ uitritten een verwijzing naar het poortgebouw voorzien, maar op aandringen van het Stedenbouwkundig Atelier is voor meer terughoudendheid gekozen, waardoor een rustig totaalbeeld ontstaat. Gegeven de wens geen gebouwde constructies boven borstweringniveau te realiseren, krijgt de vluchtroute aan de zijde van de Mariaplaats een horizontale beëindiging op maaiveldniveau, in de vorm van een bollend gasveergestuurd luik. Mocht de Brandweer onverhoopt goedkeuring aan deze oplossing onthouden, dan is een variant denkbaar waarbij de reling wordt doorgetrokken en het luik op borstweringhoogte wordt geplaatst. Die reling fungeert als doorvalbeveiliging en als beveiliging ten opzichte van de rijbaan. Deze wordt uitgevoerd in roestvrijstaal met verticale lamellen en een robuuste ronde leuning. De lamellen worden aangelicht door lichtlijnen. Zowel de wanden van de inritten, als de looppaden rondom worden uitgevoerd in schoonbeton.

Conclusie
De commissie vindt continuïteit in de groenstroken essentieel en de mogelijke verplaatsing van de hoofdinrit ongewenst. Ook is het van belang de aanduidingen binnen het kader van het bij de inritten te plaatsen portalen te brengen. De concrete invulling ziet de commissie te zijner tijd tegemoet, mede ter toetsing aan de gemeentelijke reclamerichtlijnen. De commissie kan zich vinden in de horizontale oplossing voor de vluchtroute aan de zuidzijde. Zij adviseert positief over de bouwaanvraag.

Reageer