Voortgangsrapportage Muziekpaleis

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zonet gearriveerd, de voortgangsrapportage Muziekpaleis. Opmerkelijk is dat de bouw aan de kern is stilgelegd na het ernstige ongeluk. Dit levert enkele weken vertraging in de planning op. Ook is er een zettingsprobleem opgetreden bij een kelder, waardoor extra versterking nodig is. De rapportage biedt nog geen uitsluitsel over de meerkosten van de bodemsanering en de grondige renovatie van het oude deel. Gesprekken met respectievelijk aannemer en architect zijn nog niet afgerond. Na de klik de brief aan de raad.

We citeren:

Zoals aangekondigd in de brief van de wethouder Stationsgebied van 15 februari 2011 ontvangt u hierbij de voortgangsrapportage Muziekpaleis, stand april 2011. Deze rapportage is opgesteld door de Projectorganisatie Stationsgebied, onderdeel Muziekpaleis.
Over het algemeen zijn wij tevreden over de voortgang en hoewel er (vanzelfsprekend) vraagstukken zijn die aandacht behoeven, is het project in zijn algemeenheid in control.

Wel heeft er zich in een van de twee kernen een ernstig ongeval voorgedaan. De arbeidsinspectie heeft het werk aan de kern in afwachting van het onderzoek, tijdelijk stilgelegd. Het geplande hoogste punt vóór de zomer is hiermee enkele weken verschoven (hoogste punt nu in de zomer).
Het is prettig te kunnen melden dat de samenwerking met de toekomstige gebruikers goed verloopt en dat deze samenwerking – nu de bouw vordert – steeds meer voordelen oplevert. Wij willen de samenwerking tussen partijen op zo’n kort mogelijke termijn de definitieve vorm te geven zodat de programmering kan starten en de sponsorgelden kunnen worden binnengehaald.

Bodemproblematiek
De bouw heeft verschillende keren oponthoud gehad door de bodemproblematiek: verontreiniging met creosoot, archeologische vondsten, fundering. Over de verdeling van de kosten wordt momenteel met de aannemer onderhandeld. Wij sturen nauw gezet op mogelijke gevolgen voor de planning en control van de bouw van het Muziekpaleis. Eventualiteiten op dit terrein zullen u zoals gebruikelijk worden gemeld, zo nodig, met passende maatregelen.

Wij verwachten u voor de zomer nog nader te kunnen informeren.

Renovatie grote zaal
In het beschikbaar gestelde krediet is rekening gehouden met een beperkte renovatie van het bestaande gebouw (grote zaal). Gaandeweg is gebleken dat een grotere renovatie wenselijk en misschien noodzakelijk is. Wij hebben de Projectorganisatie Stationsgebied opgedragen de materie in beeld te brengen en voorstellen ter afweging voor te leggen. Daar komen wij bij de volgende voortgangsrapportage op terug.

Onderzoek interne auditafdeling
De Interne Auditafdeling (IAA) heeft in opdracht van de gemeenteraad in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar enkele grote projecten van gemeente Utrecht waaronder het project Muziekpaleis. Conclusie van het onderzoek is dat bij het Muziekpaleis sprake is van een goed intern beheersingssysteem en dat het project op alle aandachtsgebieden redelijk tot goed op orde is.

Bouwputtoerisme
Het werk vordert nu zodanig dat er dit jaar actief bouwputtoerisme kan plaatsvinden. Zo zal op zaterdag 28 mei tijdens de dag van de bouw, het bouwterrein open zijn voor bewoners, reizigers en geïnteresseerden. Op een van de komende schouwen zal het Muziekpaleis centraal staan.

Daarnaast vervullen de webcams op cu2030.nl en het uitkijkpunt in de Radboudtraverse van Hoog Catharijne een functie voor belangstellenden. Naarmate het gebouw zichtbaarder wordt, neemt ook de belangstelling in zowel de Utrechtse als landelijke pers toe. Zo stond er 17 april 2011 een grote luchtfoto van de bouw van het Muziekpaleis in de Volkskrant.

Reageer