BAAC doet archeologie

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

kanon gevonden bij opgravingen van De TeerlingDe gemeente heeft het archeologische werk in het stationsgebied voor de komende jaren gegund aan BAAC, in Den Bosch. Eerder werkte het bureau aan de opgravingen van De Teerling waarbij ze een kanon vonden. Het is een raamovereenkomst waarin onder meer staat: “De opdracht omvat al het archeologische (veld)onderzoek dat in het kader van de herontwikkeling van het Stationsgebied dient te worden uitgevoerd: bureau- en archiefonderzoek, proefsleuvenonderzoek, opgravingen en archeologische begeleidingen. De gemeente Utrecht (Team Cultuurhistorie) behoudt zich het recht voor selectief zelf (veld)onderzoeken te verrichten, al dan niet in samenwerking met opdrachtnemer.” Om hoeveel geld het gaat wordt in de aankondiging niet genoemd.

Reageer