Westpleintunnel onzeker

In Nieuws door HB12 Reacties

Geld. Dat is er niet meer zoveel. Kan Utrecht wel een tunnel bekostigen om zowel de doorgetrokken Leidsche Rijn als een ruimtelijk aantrekkelijk nieuw Westplein (aka Lombokplein) te realiseren?
Op dit moment werkt POS samen met Ontwikkelgroep Lombok Centraal in een proces van co-creatie aan een aantal visies of scenario’s voor het nieuwe Westplein en omgeving. Daarbij worden ook varianten in ogenschouw genomen die niet in het Masterplan van 2003 staan. We doelen daarbij met name op een maaiveldvariant over het Westplein als alternatief voor de tunnel tussen Graadt van Roggenweg en Daalsetunnel, die tot nu toe in alle plannen staat.


Een en ander hangt van van de doorvoering van de verkeersknips, waar nog geen besluit over is genomen. De knips zijn nodig om aan de luchtkwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Ook is het niet slopen van het GG&GD-pand, gebouw Cranenborch, als variabele aan de scenario’s toegevoegd. Ongeveer twee jaar geleden heeft het college daarvoor 33 miljoen euro krediet gereserveerd. Dat zijn alleen de kosten van verwerving van ING Real Estate. Sloop van het pand zou nodig kunnen zijn voor het nieuwe tracé van de tram, dat via een fly-over ter hoogte van de Mineurslaan over de Leidsche Rijn zou passeren om vervolgens de Leidseveertunnel in te buigen. Voor deze fly-over moeten enkele panden aan de Van Sijpesteijnkade wijken.

Moniek van der Sanden, woordvoerder van POS, bevestigt dat er in gezamenlijkheid diverse scenario’s voor het toekomstige Lombokplein en omgeving worden ontwikkeld, maar wil er niet inhoudelijk op ingaan. Ze geeft wel aan dat ze voor de zomer een B&W-besluit verwacht.

De Ontwikkelgroep zal een avond organiseren waarin ze haar visie op het geheel aan de buurt wil presenteren.

Het kaartje toont de situatie van het functioneel ontwerp westzijde uit 2009, inclusief de tunnel en Croeselaanknip.

[Edit:] Wethouder Stationsgebied Everhardt doet tijdens de raadscommissie Stad & Ruimte van 12-4 de toezegging aan Van Schie (VVD) te komen met een tussenrapportage over de vorderingen van het co-creatieproces. Van Schie wil inzicht in welke partijen meepraten en of en wanneer ondernemers hun belangen naar voren kunnen schuiven.

Reacties

 1. Apostle

  Hiet niet doorgaan zou desastreus zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in en rond Lombok, dat verkeersriool daar moet gewoon zsm verdwijnen.

  1. David

   Het niet doorgaan van die tunnel zou wel erg jammer zijn, maar ook zonder tunnel zijn er wel mogelijkheden het Westplein stukken te verbeteren t.o.v. de huidige situatie. Slechter dan wat het nu is, is bijna niet mogelijk…

  2. Niek

   Eens, het schrappen van de tunnel uit de plannen zou een heel erg onverstandige zet zijn, ook in combinatie met het westplein en alle plannen daaromheen.

 2. Jeroen

  Westplein ondertunnelen is toch één van de pilaren voor het hele centrumproject? Zoals op de CU site staat: De tunnel en het plein spelen een belangrijke rol in het verbinden van de oost- en de westzijde van de stad. Van de oorspronkelijke visie “een groener en naar westelijke zijde uitgebreid centrum” blijft op deze manier bar weinig over. Onzekerheid hierover lijkt me ook niet bevorderlijk voor de verkoop van de Buenos Aires appartementen daar.

 3. Gerben

  Het lijkt mij, als het verkeers circulatie plan goed wordt uitgewerkt, een tunnel niet noodzakelijk is.
  Als de Oost – West verbinding eruit gaat, en er diverse knips komen, zal het verkeer toch andere keuzes moeten gaan maken.
  Het zal dan een stuk rustiger kunnen worden op het huidige Westplein.
  Zoals de huidige infra van het plein een soort opvang is voor alle verkeer, vanaf Vleutenseweg, Croeselaan, Gr.v Roggeweg, en Straatweg, dat gaat sowieso veranderen.
  En dat het 1 van de pilaren is, dat zal zo zijn, dat was het verplaatsen van de markt ook, en zo zullen er wel “pilaren” ten goede of ten slechte kunnen wijzigen.

 4. Lars

  Dingen als de terugkerende singel en de Westplein-tunnel zijn feitelijk de paar weinige “pro-burger” wijzigingen in het Stationsgebied. De rest betreft meer winkel- en kantoorruimte en andere vooral zakelijke voordelen.

  Als een essentieel gebiedsverbeterend element als het Westplein wordt geschrapt, is de verbouwing van het stationsgebied duidelijk niet (nooit?) voor het comfort van de bewoners en Utrechters in hun algemeenheid bedoeld.

  Van de originele uitgangspunten van de stemming is al bar weinig over (ik zie knap veel steen in de planning) en het Westplein ligt vrij letterlijk midden in de weg van een upgrade van het gebied in de Kop van Lombok.

  Heb zeven jaar aan het Westplein gewoond, waarbij toen al met de ondertunneling werd geschermd. Ben blij dat ik inmiddels niet meer in het directe stationsgebied woon, ik zou me – excusez le mot – knap genaaid vinden als deze worst jaren voorgehouden is, maar nooit gegeten mag worden.

 5. Ben Getergd

  Misschien kan Groen Links hierin voor de verandering eens een principiëel standpunt innemen?

 6. Stephan

  Jammer vond ik toch 1 van de mooiere plannen.
  Al het verkeer onder het huidige westplein en er boven een plein en groen en mooie oversteek richting jaarbeurs gebied.

 7. Marco Knol

  Die tunnel niet aanleggen zou inderdaad gewoon volksverlakkerij zijn. Men moet dan niet raar opkijken de komende jaren overal uitgejouwd te worden en nergens meer over geloofd te worden; geld of geen geld. Geen tunnel is exit geloofwaardigheid. Voorzover die er nog is natuurlijk.

  En die knips zijn natuurlijk een lachtertje, die leiden alleen maar tot omrijden en per saldo meer luchtverontreiniging zij het meer gespreid over de stad. Dat schiet dus ook niks op. Als je dan zo graag knips wil; leg ze aan op de invalswegen als de Martin-Luther Kingweg. Bouw een transferium en ze gaan maar met de bus. Oh nee, dat kan niet. Stel je voor dat je de automobilist echt de auto uit zou jagen. Dat kan niet, dat is pesten.

 8. jaap

  Het niet doorgaan van de Westpleintunnel zou wat mij betreft echt desastreus zijn. Ik verlies dan in ieder geval alle geloof in de politiek. Moeten we dan weer in actie komen net als bij de Van Sijpesteijnkade!?

 9. Paul

  Dé Stadscorridor (die dikke rode pijl van het Masterplan Project, die van hartje Utrecht, Lombok scheert)
  De tunnel zag ik als concessie om het drukke, vieze verkeer enigszins humaan te laten passeren. Utrecht blijkt allerminst een schone stad te zijn: http://www.echo.nl/ut-ou/buurt/redactie/1156365/eerste.metingen.dramatisch/

  Het OV (bussen) in Utrecht voldoet totaal niet aan de milieu-eisen en die zal samen met taxi’s en trams voorbij rijden. Dit gaat dus niet alleen om de privé-auto.

  Dat er nu geen geld is, mag geen reden zijn dat de Utrechter over 25 jaar met de gebakken peren zit.
  Lombok en Nieuw-Engeland kunnen een mooi Centrum-West zijn als zij-sprong van hartje Utrecht.

  Inderdaad, dit is een crusiaal projekt die van Utrecht een mooiere stad kan maken en ja, de burger ‘slechts’ dient, maar de stad naar een hoger woon-leef-comfort kan tillen.

  1. Thijs

   Tel hierbij op de plannen voor de ontsluiting van Utrecht zoals die in gemeentelijke nieuwsbrief consultatie bereikbaarheid maatregelen Utrecht West ( http://www.utrecht.nl/muw) aangekondigd worden. Met een betere benutting van de bestaande wegen en het onaantrekkelijk maken van de verbindingsweg tussen Leidsche Rijn en het noordwestelijk deel van de bestaande stad probeert men in bedrieglijk bedekte termen te vertellen dat de verkeersafwikkeling naar het centrum plaats zal vinden over de Graadt van Rogge weg. Het feit dat in het stations gebied 2500 extra parkeerplaatsen aangelegd worden. Dit kan niet anders betekenen dan een enorme toename van het verkeer over de Graadt van Roggeweg. De Graadt van Roggeweg zal verworden tot een snelweg die ter hoogte van het Westplein eindigt een verslechtering van de luchtkwaliteit waardoor de mogelijkheden voor ondertunneling en een aantrekkelijk Lombokplein alleen maar ingeperkt en onbetaalbaarder worden. Ik voorzie een smeulende stinkende bovengrondse file goot over het Westplein. En dat er nu geen geld voor ondertunneling kan er bij mij niet in. Nog niet zo lang gelden kon er zonder blikken en blozen 30 miljoen extra beschikbaar worden gesteld voor het muziek paleis. Maar als de bezoekers straks gelijk na de fly over een uur in de file moeten staan om het nog mooiere muziek paleis te bereiken is dit jammer geld.

Reageer