Besparingen bieb

In Nieuws door HB1 Reactie

Utrecht studeert op kostenbesparing en efficiencyverhoging bij de bibliotheek, een gemeentelijke dienst. Daarvoor is een doorlichting uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF). Men schrijft daarover in het persbericht:

“De benchmark met andere grote steden laat onder andere zien dat enkele kostenposten (huisvesting en media) in Utrecht lager zijn dan in andere steden. De Utrechtse collectie is groter en materialen worden vaker geleend. Daarin behoort Utrecht tot de best presterende gemeenten. Zwakke punten zijn de hoge personeels- en automatiseringskosten en het relatief lage aantal (jeugd)leden en bezoekers in de vestigingen. In vergelijking met andere grote steden heeft Utrecht meer vestigingen op het aantal inwoners. Door het aantal vestigingen te concentreren en verder te verzakelijken zien de onderzoekers mogelijkheden om in 2014 €613.000 te besparen. De doorlichting benadrukt de noodzaak van modernisering. Daarnaast zijn de consequenties van verzelfstandiging van de bibliotheek in kaart gebracht.”

Als je het rapport bestudeert zie je dat het verdwijnen van een aantal vestigingen en het halen van de besparingen nauw samenhangt met de openstelling van de nieuwe hoofdvestiging op het Smakkelaarsveld, dat is voorzien voor 2016. (Merk op dat CU2030 het jaar 2015 hanteert.)

Overal in Nederland zijn er plannen om bibliotheekvestigingen te sluiten, met name in wijken en kleinere dorpen. Deze bibliotheken hebben onvoldoende bij hun respectieve wethouders aangetoond waar ze voor staan – het gure politieke klimaat en naweeën van de kredietcrisis doen de rest – en moeten nu de kaalslag ondergaan. De instituten in de grotere steden kunnen door concentratie en innovatie wel hun toekomst zekerstellen. Succesfactor daarbij is een hoofdvestiging met allure dat door een inspirerend aanbod een breed publiek weet te trekken. Voorbeelden hiervan te over.

Voor iedereen die het instituut een warm hart toedraagt en niet bang is voor wat cijfertjes, lees het rapport over Utrecht hier.

En voor wie het probleem cultuurfilosofisch wenst te benaderen, is dit een must read: Nicolas Carr over de teloorgang van het bedachtzame lezen.

Reacties

  1. Jan

    Ik vind dit een beetje gehuil. Er zijn veel te veel bibliotheken in Utrecht. Bijvoorbeeld; één centraal, één in lombok en één in oog en al. Kunnen mensen uit lombok niet een paar meter fietsen naar de stad of naar oog en al? Het moet echt bakken met geld kosten om al die kleine vestigingen open te houden.

    Daarnaast moeten we natuurlijk realiseren dat over 20 jaar de bibliotheek in huidige opzet niet meer bestaat. Waarom zet Utrecht dan toch door met deze geldput?

Reageer