Bezuinigen op de singel

In Nieuws door HB13 Reacties

De Wijkraad Binnenstad heeft in een brief van 28 februari jl bij POS zijn beklag gedaan over een voorstel tot het komen van 3 miljoen euro bezuinigingen bij het herstel van de Catharijnesingel. Niet dat het herstel niet doorgaat, er wordt op een aantal onderdelen beknibbeld. Wat we lezen is dat bij een aantal bruggen aanpassingen zullen plaatsvinden en er zal geen doorlopend wandelpad worden gemaakt. De Wijkraad is het daar niet mee eens, waar we hen van harte in ondersteunen.
Dit (zie pagina 10) heeft de gemeente in september vorig jaar erover naar buiten gebracht:

4. Optimaliseren Catharijnesingel

Financieel effect: € 2 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). Een eerste quick scan van het IBU wijst uit dat door versobering € 2 mio bezuinigd kan worden. Voorgestelde bezuinigingen:
– Eenvoudiger ontwerp Knipstraat- en Mariaplaatsbrug
– Houten beschoeiingen ipv opgemetselde kademuur (westzijde singel)
– Toepassing natuursteen beperken
– Verlichting.
Gestreefd wordt naar een bezuiniging van in totaal € 3 mio.
Algemeen:
Voor een groot deel van de singel is een definitief ontwerp afgerond en zijn de eerste werkzaamheden begonnen (sloop van de Vredenburgbak). Tot het moment dat er een bestek wordt gemaakt, is het mogelijk om financieel te optimaliseren in het project. Het
Ingenieursbureau van de gemeente is gevraagd welke wijzigingen in het ontwerp tot een kostenreductie leiden. Hierbij is rekening gehouden met de vergroeningsdoelstelling.

Tot zover het plan. In hun ijver om met de gemeente mee te denken, vliegt de Wijkraad uit de bocht. Zo pleit men voor het vervangen van de expeditietoerit van het Muziekpaleis door een lift. Nog los van het feit dat het procesmatig daarvoor te laat is, hoe zou zoiets dan moeten werken? Die vrachtauto’s moeten toch op een of andere manier bij dat gebouw komen?

Maar uit hun advies om de bomen bij de Daalsetunnel maar te kappen voor woningen (“Het daarlangs aanwezige groen heeft weinig recereatieve waarde”) om zo het Paardenveld groen en open te houden, spreekt dedain voor alles wat zich buiten de singel afspeelt.

Wij zijn verbijsterd.

Zet een mooi woongebouw op het Paardenveld dat die vreselijke garage aan het oog onttrekt en handhaaf maximaal groen bij de verkeersluwe Daalsetunnel nieuwe stijl. Hoe recreatief dat stukje groen straks zou kunnen worden, is aan de Pijlsweerders. Beton kun je aanslepen, tientallen volwassen bomen niet.

Tip: in het woongebouw op het Paardenveld kan de architect, door middel van vorm, materiaal en kleur, een verwijzing maken naar de molen Rijn en Zon, die daar tot 1913 heeft gestaan.

[foto: HUA]

Reacties

 1. Apostle

  Belachelijk, het enige punt in het hele plan waar de Utrechtse bevolking unaniem achter staat wordt weer flink uitgekleed.

  De binnenstad-bewoners gedragen zich af en toe trouwens best wel als dorpelingen. Een groen Paardenveld? Het is het midden van de stad!

 2. Lars

  “Beton kun je aanslepen, tientallen volwassen bomen niet.” Dit moet boven de ingang van het POS gegevreerd staan. Er is al zo veel gesneuveld aan groen.

  Er is enkel de belofte dat er grotere exemplaren voor terugkomen, maar dat zijn straks gewoon sprietjes, die de eerste jaren een steunstok nodig hebben.

 3. Maarten Rail

  Ik vind het ook stom: weliswaar gemeenschapsgeld, 132,5 miljoen voor het muziekpaleis en totaal 3,2 miljard! voor het stationsgebied en dan 0,1% gaan besparen op iets wat juist wat sfeer en waardigheid geeft en een cityplaza(winkelcentrum Nieuwegein)-achtige uitstraling kan bijstellen. Ik zeg lappen. En dan koop ik wel weer iets in ‘huize’ Corio.

  1. Auteur
   HB

   Het totaal is geen 3,2 mld, maar nog geen 2 mld, als je de losse projecten optelt, mits ze doorgaan. Nog steeds veel geld.

 4. Anne

  Dit is precies de reden waarom ik niet meer terug wil naar Utrecht en in A´dam blijf wonen. In A´dam hebben ze liefde voor de stad en begrijpen ze dat je moet investeren in een aantrekkelijke lefomgeving. Utrecht zou eens moeten kijken hoe daar het Mr. Viserplein is opgeknapt. Was jaren ook helemaal niks. Zo jammer dat Utrecht blijft steken in de middelmaat en bewoners voorliegt en bedriegt. Doet me echt pijn.

  1. Auteur
   HB

   ‘Bedriegen’ is wel een heel harde kwalificatie. Het herstellen van de singel gaat nog steeds door hoor, het is een project van vele tientallen miljoenen. En trouwens, alsof het in Amsterdam allemaal zo lekker loopt met de noordzuid en de diverse musea. Ieder stadje zijn kruisje.

   1. Anne

    In A’dam is heus niet alles beter. Maar kijk eens naar de vele projecten die hier worden gerealiseerd en in welk tempo complete achterstandswijken transformeren in prachtige buurten. Amsterdam doet niet aan middelmaat en dat zou Utrecht ook niet moeten doen. De stad zou z’n zelfbeeld moeten bijstellen en z’n kansen moeten pakken.

    In alle rapporten over Utrecht staat dat de stad op goud zit en dat Utrecht dé stad van de toekomst in NL is. Bijzonder Hoogleraar Hans Mommers zegt zelfs dat Utrecht de stad bij uitstek kanshebber is om een nieuwe stedelijkheid te creëren. Waar blijft de ambitie dan? Wanneer komt dat tot uitdrukking in het straatbeeld?

  2. Rob

   @Anne Ik moet je gelijk geven voor wat betreft het Mr. Visserplein. Ik kijk er ook nu vanaf mijn werkplek op en het is een prachtig plein geworden. Maar ben blij dat ik iedere avond weer naar huis (lees Utrecht) mag.

 5. Paul

  Dit soort bezuinigingen is Utrecht op zijn smalst.
  Als er bezuinigd moet worden schrap dan de bibliotheek.
  Die zit prachtig aan de Oudegracht en laat het Smakkelaarsveld s.v.p. een veld blijven. We hebben lucht en ruimte nodig.

 6. Marco Knol

  Wat mij betreft; gooi al dat natuursteen in de straat er maar uit, in het hele projectgebied, en vervang het door baksteen c.q. klinkers. Past historisch gezien denk ik ook een stuk beter bij Utrecht.

  Dat van die bomen kappen, welnu, http://www.stadsdebatutrecht.nl is de plek waar ze dat kunnen noemen.

  De bibliotheek is uit z’n jasje gegroeid naar het schijnt en past dus niet meer op de huidige lokatie, maar met de huidige kantorenmarkt kan ik me ook voorstellen dat je een bibliotheek ergens anders neerzet, bijvoorbeeld het kruisvaartkwartier. Dan kan het Smakkelaarsveld inderdaad een mooie groene zone worden.

 7. Auteur
  HB

  Anne, aan de stedelijkheid van U wordt (letterlijk) gewerkt. Als je nu in het stationsgebied komt zul je zien dat er op vele plaatsen wordt gesloopt en gebouwd: Vredenburg (2x), Catharijnebaan, Hoog Catharijne, Stationsplein, Mineurslaan, Jaarbeursplein, Kop van Lombok (3x). Binnen enkele maanden staat er handvol bouwkranen bij.
  Op dit moment loopt het met de Rijksgebouwendienst niet lekker. Die willen van de Knoopkazerne af. En NS Poort heeft een grote locatie langs de Mineurslaan on hold staan. Maar dit soort tegenvallers kan je niet op het conto van ontbrekende ambitie zetten.

 8. Anne

  Azijnzeiken is makkelijk en ik wil niet alle positieve dingen in de stad teniet te doen. Het gaat me echter niet om de hoeveelheid plannen, maar om de kwaliteit ervan. Want wees eerlijk, daar loopt het niet van over. Zometeen staat er een vernieuwd Hoog Catharijne, dat waarschijnlijk eerder verouderd aandoet dan de eerste versie. En kijk eens naar het achterstallige onderhoud aan de werven. Dat is toch armoedig?

  Ik ben daarom teleurgesteld dat Utrecht nog steeds niet voor kwaliteit kiest (waarom kunnen ze dat in bv. Maastricht en Haarlem wel?). Jammergenoeg stellen de gemeente en vooral Corio commercie nog steeds boven leefbaarheid en duurzaamheid.

Reageer