M’paleis: okt 2013

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zojuist aan de raadscommissie gestuurd: de nieuwste voortgangsrapportage Stationsgebied. De oplevering van het Muziekpaleis staat voor oktober 2013. Vanaf dat moment zullen de zalen een voor een in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal voor de zomer 2014 alles in gebruik zijn. Klik verder voor de begeleidende brief van de wethouder/POS. Daarin wordt speciaal ingegaan op de specifieke voortgangsrapportage over het Muziekpaleis die men in april denkt klaar te hebben. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op (vuile) bodemproblematiek, planning en financiën. Wij lezen daar tussen de regels dat we op (financiële) tegenslagen voorbereid moeten zijn.

We citeren de brief:

In de vergadering van uw raadscommissie Stad & Ruimte d.d. 8 februari jl. heb ik nadere informatie toegezegd omtrent:
− consequenties van het later opleveren van het Muziekpaleis voor de Muziekcentrum in LR. Het Muziekcentrum in LR is vergund met een vrijstellingsprocedure ex artikel 17 WRO. Dat is een vrijstelling voor 5 jaar. De vergunning is verleend op 31 januari 2007. De vergunning vervalt daarmee op 31 januari 2012. Het college bekijkt de mogelijkheden om het Muziekcentrum Leidsche Rijn te laten functioneren tot de ingebruikname van het Muziekpaleis, zodat het culturele aanbod in Utrecht gewaarborgd blijft. Het terrein moet voor de planontwikkeling Leidsche Rijn in februari 2014 weer beschikbaar zijn.
− consequenties van het later opleveren van het Muziekpaleis voor de programmering Muziekpaleis. Oplevering van het Muziekpaleis staat nu gepland voor oktober 2013. Vanaf dat moment hebben de gebruikers van het Muziekpaleis de tijd om ‘in te huizen’. In deze fase wordt elke biotoop (zaal + foyer, garderobe, horeca, beveiliging) getest door middel van het geven van concerten. Voor de zomer van 2014 zouden alle zalen in gebruik moeten zijn.
− financiële consequenties van het later opleveren van het Muziekpaleis in relatie tot de afspraken met de aannemer, wat houdt de situatie van overmacht precies in, welke boeteclausules zijn er precies bedongen? Er vindt nu overleg plaats met de aannemer over de gevolgen van de vertraging van de bouw van het Muziekpaleis, door de bodemproblematiek op en rond het bouwterrein. Naar verwachting kan over de uitkomst van het overleg in april meer duidelijkheid worden gegeven.

Wat betreft verdere informatie over het Muziekpaleis (blz. 18 van de VORAP Stationsgebied) wijs ik u ten overvloede nog op de reeds aangekondigde specifieke voortgangsrapportage over het Muziekpaleis. In die rapportage (verwacht in april 2011) wordt uitgebreid ingegaan op bodemproblematiek, planning en financiën.

[einde quote]

Reageer