Mirliton

In Nieuws door HB1 Reactie

Collegepartij GL stelt vandaag vragen aan het college over de toekomst van het Mirliton-theater dat zich bevindt in het stukje Hoog Catharijne aan Achter Clarenburg, zeg maar hemelsbreed naast en boven La Place. De foto is van een HC safari uit 2008 alweer.

Hier twee links naar wat BU er eerder over schreef en enkele foto’s.

Hier de tekst van de vragen.

Vragen over Mirliton Theater
Maandag 14 februari 2011, 15:49u – Rob Schaap

Hoog Catharijne was, is en zal waarschijnlijk altijd een omstreden bouwwerk blijven in onze stad. Maar hoe je het ook wendt of keert, het is inmiddels wél onlosmakelijk met Utrecht verbonden. In de jaren dat dit winkelcentrum nu bestaat zijn vele delen inmiddels verschillende malen gemoderniseerd.Want dat is het nadeel van het najagen van de tijdsgeest; hoe moderner je iets wilt maken hoe sneller het door diezelfde tijd wordt ingehaald.

In Hoog Catharijne is echter één plek die de vernieuwingsdrang telkens bespaard is gebleven; het Mirliton theater bij Voor Clarenburg. Dit kleine theater, waar Herman Berkien en Tineke Schouten hun succesvolle carrières begonnen, is sinds eind jaren tachtig gesloten. Sindsdien gebruikt Corio het soms voor bedrijfstrainingen en gaat het een enkele keer open voor een architectuur wandeling.

Het interieur van het theater is nog in originele staat en naast dat het al bijzonder is dat een theaterinterieur uit die periode de tijd heeft doorstaan, is het daarmee ook een soort tijdcapsule in dit winkelhart van Nederland. Een monument van de ‘vooruitgang’,juist omdat het na de bouw nooit meer is aangepast. Enige tijd geleden had Corio plannen om ook deze unieke plek te moderniseren.

Dat leidt bij GroenLinks tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het Mirliton theater?
2. Is het college het met GroenLinks eens dat het Mirliton Theater een unieke plek in Hoog Catharijne is, die het waard is om te behouden?
3. Zo ja, is het college bereid om te bezien of het theater een monumentale status kan krijgen, zodat het ook voor de toekomst behouden blijft? (Zo ja, ga dan door naar vraag 5)
4. Zo nee, waarom niet? En is het college dan ten minste bereid het Mirliton Theater goed te laten documenteren door onze gemeentelijke Dienst Monumenten?
5. Is het college bereid om met Corio in overleg te treden om het Mirliton Theater weer een publieke functie te geven?

[einde quote]

Reacties

  1. ill-b

    Goed initiatief. Dit theater moet behouden blijven! Is er geen partij die het Mirliton weer wil exploiteren? Daar ligt in ieder geval een schone taak voor Corio/ gemeente.

Reageer