Bouw OV-terminal in woorden

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

In het kader van 1 woord zegt meer dan 1000 plaatjes, volgt hier een soort reverse engineering van het filmpje over de verbouwing van Utrecht centraal: de voice-over uitgetypt. Tussen haakjes ons commentaar, want we hebben toch wel een paar slakjes en wat zout…

[Begin animatie, opgewekte muziek. Voice-over:]

Utrecht krijgt in 2015 een nieuwe OV terminal. De bouw van de terminal is een complex project dat we met behulp van de film vereenvoudigd weergeven.

De film neemt u mee langs de verschillende bouwfasen die leiden naar een nieuw Utrecht centraal.

Tijdens de bouw van deze nieuwe terminal maken elke dag maar liefst 210 duizend mensen op de een of andere manier gebruik van het station. Tegelijk hebben ook de bouwvakkers ruimte nodig. Dat kan alleen met een uitgekiende planning.

ProRail hanteert hierbij het principe: eerst nieuwe voorzieningen bouwen, daarna oude afbreken. Op deze manier kunnen de dagelijks activiteiten in en rondom Utrecht centraal voor alle gebruikers zo prettig mogelijk doorgang vinden.

De kleuren die gebruikt zijn om de bouwfasering weer te geven corresponderen met de tijdbalk onderaan in beeld.

(De tijdbalk toont 2011, red.)

We starten met de blik gericht op het Beatrixtheater. Hier ziet u een groot terrein waar aannemer Besix begin 2011 de eerste palen in de grond schroeft. (Dat werk is nu begonnen, red.) Anderhalf jaar later verrijst hier het eerste deel van een nieuwe hal met daarin en ook direct diverse voorzieningen zoals winkels en horecagelegenheden.

De taxistandplaats is inmiddels verhuist, naar het Busstation-zuid, het vroegere streekbusstation. (Dat is ook zojuist gebeurd, red.)  Op het voormalig taxiplatform is daarmee ruimte ontstaan voor een tijdelijke politiepost en voor winkelbevoorrading. Ook kunnen reizigers het vroegere taxiplatform als route van en naar het station gebruiken.

In 2011 begint ook het werk aan de stadszijde van het station. Het gebied rondom de stationsrestauratie, het voormalige café De Tijd, en bloemenhandel Van Vogelpoel, gaat op de schop. Mensen die in de omliggende kantoren werken (Katreine, red.) kunnen hun werkplek tijdelijk bereiken via onderdoorgangen langs het bouwterrein.

Ook voor de reizigers veranderen looproutes tijdens de verschillende bouwfasen.

We gaan nu van de hal naar het perron. De perrons ondergaan een grondige opknapbeurt. Blikvangers vormen straks de nieuwe glazen perronoverkappingen met zonnecellen. (Dit werk is al sinds 2010 in volle gang. Op spoor 11/12 is de kap al grotendeels klaar, red.)

(De tijdbalk toont 2012, red.)

Kijken we nog even naar het voormalige taxiplatform. Want in deze bouwfase wordt het taxiplatform ontmanteld (gesloopt, red.) zodat de sporen 1 t/m 4 kunnen worden verbreed. Ook worden de sporen richting stad verlegd. Onder deze verlegde sporen ligt straks de gerenoveerde Noorderfietsenstalling. Behalve de renovatie van de stalling komen er ook nieuwe stallingen bij. Zo ontstaat in de stationsomgeving ruimte voor zo’n 22.000 fietsen.

(Red: NB. De fietsflat wordt uiteraard niet getoond in het filmpje, want die wordt niet meer gerealiseerd. Maar ook de stationspleinen oost en west, waar de bulk van de stallingen moeten gaan komen, worden niet getoond. De sloop van de patatstraat, aka Stationstraverse, krijgt ook geen aandacht in het filmpje. Dus hoe dit werk samenhangt met het werk aan het station blijft onduidelijk.)

(De tijdbalk toont 2013, red.)

Weer terug in de hal ziet u dat de aannemer druk doende is met het nieuwe deel van de stationshal aan de stadszijde. De bouw verloopt in twee fasen zodat de gebruikers van het station altijd doorgang hebben.

Aan de Jaarbeurszijde maken de reizigers inmiddels gebruik van het nieuwe deel van het stationshal. Besix is nu begonnen met de bouw van het naastgelegen stuk van de terminal en bouwt tegelijk een vijftien meter brede overdekte wandelpromenade van stad- naar Jaarbeurszijde. (Voordat deze bouw kan plaatsvinden moet eerst de Jaarbeurstraverse worden gesloopt, red.) Deze promenade met toegang tot diverse winkels loopt langs de buitenzijde van de stationshal. Intussen is hier, net buiten de OV-terminal, ook een aannemer aan de slag gegaan met bouw van Stadskantoor. (Die aannemer is Volker Wessels, red.)

(De tijdbalk toont inmiddels 2014, red.)

Zeker voor mensen die met bus en trams naar het station komen is vanaf medio 2012 een aantal zaken anders geregeld. Zo krijgen de busstations zuid en noord, gelegen aan de stadszijde van het station, zogenaamde dynamische perrons. Een deel van de bussen verhuist naar de Jaarbeurszijde. Eerst worden hier tijdelijke haltes ingericht. Daarna volgt de definitieve inrichting.

Weer terug naar het midden deel van het station. Dit stuk is vanaf 2014 aan de beurt. Eerst wordt de noordzijde van de huidige hal gesloopt. Zodra dit deel van de hal klaar is verplaatst de aannemer de werkzaamheden naar het zuidelijke deel van hal. Als het gehele middendeel van de nieuwe terminal klaar is, is daarmee ook de OV-terminal van stads- tot Jaarbeurszijde een feit.

De bouw van de nieuwe OV-terminal neemt zo’n vijf jaar in beslag en gaat niet ongemerkt voorbij. Met dit nieuwe Utrecht centraal is Utrecht klaar voor de toekomst.

[Einde film]

Reageer