1 miljoen euro explosievenonderzoek

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Uit deze stukken blijkt dat de gemeente bij het Rijk wil aankloppen voor een tegemoetkoming in de kosten naar onderzoek of er mogelijk nog RAF 500 lbs blindgangers in het stationsgebied liggen. 13 Oktober 1944 zijn station en omgeving namelijk zwaar getroffen, met veel slachtoffers als gevolg. Het geraamde bedrag voor het bodemonderzoek liegt er niet om: bijna 1 miljoen voor een periode tot 2015. Het gaat dan vooral om het gebied van de Stationsstraat, Stationsplein en Smakkelaarsveld.

Voor onderzoek langs de noordelijke Catharijnesingel, waar inmiddels damwanden zijn geslagen, is al ruim een ton uitgegeven. Ook hiervoor klopt men bij het Rijk aan. Langs de Mineurslaan is door ProRail en NS Poort in 2010 onderzoek gedaan, ter voorbereiding van de bouw van OV-terminal en Stadskantoor. Tot op heden is nergens iets gevonden.

Dit onderwerp staat op de agenda van de Raadscommissie Stad en Ruimte van volgende week. (Andere onderwerpen zijn Rabobrug en HOV om de Zuid.) De raad moet namelijk een subsidieaanvraag goedkeuren.

Het grootste risico wordt gevormd door bommen van 500 pond die vele meters diep kunnen liggen, aldus onderzoeksbureau Saricon. De schade van de bombardementen is deels terug te vinden in politierapporten uit die tijd. Ook toen zijn op een aantal plaatsen (bovengronds) blindgangers aangetroffen. Eind jaren zeventig is door de Explosieven Opruimingsdienst bij het politiebureau nog gezocht naar drie blindgangers onder het wegdek.

Bijgaand een paar links naar documenten voor mensen die er het fijne van willen weten.

Meest interessant is dit: risico-inventarisatieonderzoek door Saricon, gedateerd begin 2010 en in opdracht van ProRail uitgevoerd. Daarin is veel te vinden over wat er allemaal in de nadagen van oorlog is gebeurd. Het bureau heeft daarvoor vele archieven doorgeplozen;
Een kaart met daarop in rood de ‘verdachte gebieden’ aan de oostzijde;
Eindrapportage Explosive Clearance Group van de Catharijnesingel;
Raming kosten explosievenonderzoek 2011 – 2015 (1 vierkante meter kost 236 euro);
Werkelijke kosten onderzoek Catharijnesingel.

Het Saricon-onderzoek in bladerbare vorm:

En voor de vliegfanaten: een instructiefilmpje van de ‘Boston’ bomber, waarmee de RAF de raids op Utrecht uitvoerde.

Reageer