Verbreden buurtsporen

In Nieuws door HB3 Reacties

Zicht op het perron van het voormalige Buurtspoorstation

ProRail is de aanbesteding gestart voor wat de organisatie omschrijft als: realisatie uitbreiding voorplein, fietsenstalling en perronverbreding oostzijde Utrecht Centraal (Buurtsporen), te vinden op Aanbestedingskalender. Als eerst mogelijke datum van aanvang van het werk wordt 1 juni 2011 genoemd.

We citeren:

Het stations en stationsgebied van Utrecht Centraal worden de komende jaren ingrijpend verbouwd. Een deelproject hiervan betreft het verbouwen (ruwbouw) van de huidige fietsenstalling aan de Oostzijde, het realiseren van een deel van het verhoogde voorplein aan de Oostzijde en het verleggen van de buurtsporen, inclusief een perronverbreding van perrons 1 en 2. Deze aanbesteding betreft dit deelproject en behelst de volgende werksoorten: stut- en sloopwerk, terreininrichting, fundering en betonwerk, timmerwerk, metaalconstructiewerk, systeembekleding, dakbedekking, beglazing, schilderwerk, buitenriolering en hemelwaterafvoeren, waterinstallaties, brandbestrijdingsinstallaties, electronische- en communicatieinstallaties, baan- en spoorwegbouw, kabel- en leidingen t.b.v. technische installaties, bovenleiding en draaconstructies, tractievoeding.

Om het oude perron van de buurtsporen de gewenste normbreedte te kunnen geven moeten de sporen een stukje richting binnenstad worden verlegd. Dat is een ingewikkeld verhaal, kijkend naar al het verkeer van bussen, fietsen en voetgangers. Dit perron krijgt vervolgens ook de nieuwe glazen kappen.

Reacties

Reageer